What is a Game?: Crash Course Games #1

  {“ar”:”u0645u0631u062du0628u0627 u0623u0646u0627 u0623u0646u062fu0631u064au0647 u0645u064au062fu0648u0632 u0648 u0647u0630u0627 u0647u0648 u0643u0631u0627u0634 u0643u0648u0631u0633 u0627u0644u062eu0627u0635 u0628u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0641u064a u0647u0630u0627 u0627u0644u0628u0631u0646u0627u0645u062c u0646u062du0646 u0633u0648u0641 u0646u0646u0638u0631 u0627u0644u0649 u0643u0644 u0634u064au0621 u0645u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0642u062fu064au0645u0629 u0627u0644u0645u062du0641u0648u0631u0629 u0639u0644u0649 u062cu062fu0631u0627u0646 u0627u0644u0643u0647u0648u0641 u0627u0644u0649 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0637u0627u0648u0644u0629 u0627u0644u0649 u0638u0647u0648u0631 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0627u0631u0643u064au062f , u0627u0644u0649 u0627u062cu0647u0632u0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0645u0646u0632u0644u064au0629 , u0627u0644u0649 u0627u0644u0648u0627u0642u0639 u0627u0644u0627u0641u062au0631u0627u0636u064a u0648 u0627u0644u0649 u0627u0644u0639u0627u0628 u062au0642u0645u0635 u0627u0644u0623u062fu0648u0627u0631 , u0648 u0645u0647u0644u0627 u0627u064au0647u0627 u0627u0644u0646u064au0631u062fu0632 u062du062au0649 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0631u064au0627u0636u0629 u0643u0644 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0635u0646u0639u062a u0633u0648u0627u0633u064au0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u062au0633u062au062eu062fu0645 u0641u064a u0627u0644u0645u062fu0627u0631u0633 u0648 u0644u0645u0639u0627u0644u062cu0629 u0627u0644u062du0627u0644u0627u062a u0627u0644u0645u0631u0636u064au0629 u0648 u062au0645 u0627u0633u062au062eu062fu0627u0645u0647u0627 u0644u062au062fu0631u064au0628 u0627u0644u0645u062du0627u0631u0628u064au0646 u0644u0644u0642u062au0627u0644 u0628u0639u0636 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u062fu064au0647u0627 u0628u0637u0648u0644u0627u062a u0639u0627u0644u0645u064au0629 u0648 u0628u0639u0636u0647u0627 u062du062au0649 u0644u062fu064au0647u0627 u062au0623u062bu064au0631u0627u062a u0633u064au0627u0633u064au0629 u062du0642u064au0642u064au0629 u062cu062fu0627 u0647u0646u0627u0643 u0627u0644u0639u0627u0628 u064au0645u0643u0646u0643 u0644u0639u0628u0647u0627 u0644u0648u062du062fu0643 u0648 u0647u0646u0627u0643 u0627u0644u0639u0627u0628 u064au0645u0643u0646 u0644u0639u0628u0647u0627 u0645u0646 u0642u0628u0644 u0627u0644u0645u0644u0627u064au064au0646 u0645u0646 u0627u0644u0646u0627u0633 u0641u064a u0648u0642u062a u0648u0627u062du062f u0628u0639u0636u0647u0627 u062eu0644u0642 u0639u0627u0644u0645u0627 u0648 u0628u0639u0636u0647u0627 u0644u062fu064au0647u0627 u0627u0642u062au0635u0627u062f u062eu0627u0635 u0628u0647u0627 u0644u0639u0628 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u064au0624u062bu0631 u0639u0644u0649 u0645u0644u0627u064au064au0646 u0645u0646 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u062du0648u0644 u0627u0644u0639u0627u0644u0645 u0648 u0644u062fu064au0647 u062au0623u062bu064au0631 u0639u0644u0649 u0627u0644u062bu0642u0627u0641u0629 u0627u0644u0634u0639u0628u064au0647 u0648 u062du062au0649 u0627u0644u062bu0642u0627u0641u0629 u0628u0634u0643u0644 u0639u0627u0645 u0627u0646u0627 u0644u062fu064a u062du0642u0627u0626u0642 u0648 u0642u0635u0635 u0645u062bu064au0631u0629 u0639u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u0643 u0628u0639u062fu062f u0627u0644u0628u0648u0643u064au0645u0648u0646 u0627u0644u0645u0648u062cu0648u062fu0629 u0641u064a u0627u0644u0628u0648u0643u064au062fu064au0643u0633 u0643u0645 u0628u0648u0643u064au0645u0648u0646 u0647u0646u0627u0643 u0627u0644u0623u0646 u061f 850 u0627u0648 u0645u0627 u0634u0627u0628u0647 u061f u0628u0639u062f 151 u0627u0646u0627 u0627u0646u062au0647u064au062a u0644u0630u0627 u0627u0633u062au0631u064au062d u0648 u0627u0648u0642u0641 u0627u064a u0634u064au0621 u0627u0646u062a u062au0644u0639u0628u0647 u0648 u0627u0633u062au0639u062f u0644u0631u062du0644u0629 u0645u062au0639u062fu062fu0629 u0627u0644u0628u0643u0633u0644 u062eu0644u0627u0644 u062au0627u0631u064au062e u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0648 u062au0630u0643u0631 u0627u0646u0647 u0645u0646 u0627u0644u062eu0637u0631 u0627u0646 u062au0630u0647u0628 u0648u062du062fu0643….u062eu0630 u0647u0630u0627 u0642u0628u0644 u0627u0646 u0646u0628u062fu0623 u0647u0630u0627 u0645u062bu0644 u062au064au062au0631u0627u062f u061f u062au064au062au0631u0627u0632u0648u064au062f u061f u062au064au062au0631u0627u0632u0648u0646 u061f u0642u0637u0639u0629 u062au064au062au0631u064au0633 u0641u064a u063au064au0631 u0645u062du0644u0647u0627 u0646u062du0646 u0646u062du062au0627u062c u0627u0646 u0646u0648u062cu0647 u0627u0646u0641u0633u0646u0627 u064au062cu0628 u0639u0644u064au0646u0627 u0627u0646 u0646u062cu0627u0648u0628 u0633u0624u0627u0644u0627 u0628u0633u064au0637u0627 u0645u0627 u0647u064a u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u061f u0627u0644u0642u0627u0645u0648u0633 u0633u0648u0641 u064au0642u0648u0644 u0644u0643 u0623u0646 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0647u064a u0627u062fu0627u0629 u062au0646u0638u0645 u0627u0644u0644u0639u0628 u062eu0644u0627u0644 u0645u062cu0645u0648u0639u0629 u0645u0646 u0627u0644u0642u0648u0627u0639u062f u0644u063au0627u064au0629 u062au062du0642u064au0642 u0645u062cu0645u0648u0639u0629 u0645u0646 u0627u0644u0627u0647u062fu0627u0641 u0645u062bu0644 u0639u0628u0648u0631 u0639u0627u0626u0642 u0623u0648 u0627u0644u062du0635u0648u0644 u0639u0644u0649 u0627u0644u0647u062fu0641 u0647u0630u0627 u062au0639u0631u064au0641 u0644u0627u0626u0642 u0644u0643u0646u064a u0633u0623u0634u064au0631 u0644u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0628u0627u0644u062au0631u0641u064au0647 u0644u0643u0646u0647u0627 u0646u0648u0639 u062eu0627u0635 u062cu062fu0627 u0645u0646 u0627u0644u062au0631u0641u064au0647 u0645u0635u0645u0645 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0643u0631u064au0633 u0643u0631u0627u0648u0641u0648u0631u062f u062cu0627u0621 u0628u062au0633u0644u0633u0644 u0647u0631u0645u064a u0631u0627u0626u0639 u0644u0634u0631u062d u0647u0630u0627 u0643u0628u062fu0627u064au0629 u0643u0631u0627u0648u0641u0648u0631u062f u0645u064au064eu0632 u0627u064a u0646u0648u0639 u0645u0646 u0627u0644u062au0631u0641u064au0647 u0627u0644u062au0641u0627u0639u0644u064a u0643u0644u0639u0628u0629 u0623u064a u0634u064au0621 u062au062au0641u0627u0639u0644 u0645u0639u0647 u0643u064a u062au0633u0644u064a u0646u0641u0633u0643 u064au0639u062au0628u0631 u0645u0624u0647u0644u0627 u0644u0643u0646 u0647u0646u0627u0643 u0627u064au0636u0627 u0646u0648u0639u0627u0646 u0645u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u0639u0628u0629 u0628u062fu0648u0646 u0647u062fu0641 u0645u062bu0644 u0627u0644u0633u0644u064au0646u0643u064a u0647u0648 u064au0639u062au0628u0631 u062fu0645u064au0629 u0644u0643u0646 u0639u0646u062fu0645u0627 u064au0643u0648u0646 u0647u0646u0627u0643 u0647u062fu0641 u0645u062bu0644 u0645u062du0627u0648u0644u0629 u0627u0646u0632u0627u0644 u0627u0644u0633u0644u064au0646u0643u064a u0627u0644u0649 u0646u0647u0627u064au0629 u0627u0644u0633u0644u0627u0644u0645 u0643u0631u0627u0648u0641u0648u0631u062f u064au0633u0645u064a u0647u0630u0627 u0628u0627u0644u062au062du062fu064a u0627u0644u0623u0646 u0627u0630u0627 u0643u0646u062a u062au0639u0645u0644 u0639u0644u0649 u0627u0643u0645u0627u0644 u0647u0630u0627 u0627u0644u062au062du062fu064a u0628u062fu0648u0646 u0627u064a u0634u062eu0635 u0627u062eu0631 u0645u062au0648u0631u0637 u0641u064au062au0636u062d u0627u0646u0643 u062au0639u0645u0644 u0639u0644u0649 u0644u063au0632 u0644u0643u0646 u0639u0646u062fu0645u0627 u064au0643u0648u0646 u0647u0646u0627u0643 u0637u0631u0641 u062bu0627u0646u064a u0645u062au0648u0631u0637 u0627u0630u0627 u064au0643u0648u0646 u0644u062fu064au0643 u0635u0631u0627u0639 u062du0633u0646u0627 u0646u062du0646 u062au0642u0631u064au0628u0627 u0627u0646u062au0647u064au0646u0627 u0643u0631u0627u0648u0641u0648u0631u062f u064au0642u0633u0645 u0627u0644u0635u0631u0627u0639u0627u062a u0627u0644u0649 u0645u0633u0627u0628u0642u0627u062a u0648 u0627u0644u0639u0627u0628 u0641u064a u0627u0644u0645u0633u0627u0628u0642u0629 u0627u0644u0645u0634u0627u0631u0643u0648u0646 u0644u0627 u064au062au0641u0627u0639u0644u0648u0646 u0627u0648 u064au062au062fu062eu0644u0648u0646 u0645u0639 u0628u0639u0636u0647u0645 u0645u062bu0627u0644 u062cu064au062f u0639u0644u0649 u0627u0644u0645u0633u0627u0628u0642u0629 u0647u0648 u0627u0644u062au0632u0644u062c u0639u0644u0649 u0627u0644u062cu0644u064au062f u0627u0644u062cu0645u064au0639 u064au062au0632u0644u062c u0643u064a u064au0641u0648u0632 u0644u0643u0646u0647u0645 u0644u0627 u064au0633u062au0637u064au0639u0648u0646 u062du0642u0627 u0627u0644u062au0623u062bu064au0631 u0639u0644u0649 u0627u062fu0627u0621 u0628u0639u0636u0647u0645 u0627u0644u0628u0639u0636 u062du0633u0646u0627 u0639u062fu0627 u062au0644u0643 u0627u0644u0645u0631u0629 u0645u0639 u062au0648u0646u064au0627 u0647u0627u0631u062fu064au0646u063a u0648 u0648 u0646u0627u0646u0633u064a u0643u064au0631u064au063au0627u0646 u0644u0643u0646..u0627u0646u062a u062au0639u0644u0645…u0627u0628u062du062b u0639u0646 u0627u0644u0623u0645u0631 u0644u0643u0646 u0645u0627u0631u064au0648 u0643u0627u0631u062a u0647u0630u0647 u0647u064a u0644u0639u0628u0629 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u064au062au0641u0627u0639u0644u0648u0646 u0628u0627u0633u062au0645u0631u0627u0631 u064au0635u062fu0648u0646 u0648 u064au0645u0631u0648u0646 u0648 u0644u064au0633 u0647u0646u0627u0643 u0645u062bu0627u0644 u0627u0648u0636u062d u0644u0644u062au062fu062eu0644 u0639u0646u062fu0645u0627 u062au0643u0648u0646 u0627u0646u062a u0641u064a u0627u0644u0631u0643u0632 u0627u0644u0623u0648u0644 u0648 u0648u0627u062du062f u0645u0646 u0627u0635u062fu0642u0627u0626u0643 u0641u064a u0627u0644u0645u0631u0643u0632 u0627u0644u062bu0627u0645u0646 u0648 u064au0633u062au062eu062fu0645 u0627u0644u0635u062fu0641u0629 u0627u0644u0632u0631u0642u0627u0621 u0648 u064au0636u0631u0628u0643 u0648 u064au062au0642u062fu0645 u0644u0644u0645u0631u0643u0632 u0627u0644u0623u0648u0644 u0644u0645u0627u0630u0627 u0639u0644u064au0643 u0627u0646u064a u062au0641u0639u0644u064a u0647u0630u0627 u062fu0627u0626u0645u0627 u0644u064a u064au0627 u0643u064au062au064a u061f u0627u0646u0647 u0644u064au0633 u0631u0627u0626u0639u0627 u0648 u0647u0646u0627 u0634u064au0621 u0645u062bu064au0631 u0644u0644u062au0641u0643u064au0631 u0628u0647 u0644u064au0633 u0639u0644u064au0643 u0627u0646 u062au0644u0639u0628 u0636u062f u0634u062eu0635 u0627u0648 u0645u0627 u0634u0627u0628u0647 u0644u062au0643u0648u0646 u0644u0639u0628u0629 u0647u0624u0644u0627u0621 u0627u0644u062cu0646u0648u062f u0627u0644u0630u064au0646 u064au0642u0641u0648u0646 u0641u064a u0637u0631u064au0642u0643 u0641u064a u0645u064au062au0644 u0643u064au0631 u0647u0645 u064au0639u062au0628u0631u0648u0646 u0630u0643u0627u0621 u0627u0635u0637u0646u0627u0639u064a u0639u0645u0644u0627u0621 u064au062du0627u0648u0644u0648u0646 u0627u0646 u064au0648u0642u0641u0648u0643 u0645u0646 u0627u0644u0648u0635u0648u0644 u0627u0644u0649 u0647u062fu0641u0643 u0642u0648u0627u0639u062f u0644u0639u0628u0629 u0633u0648u0644u064au062au064au0631 u064au0645u0643u0646 u0627u0646 u062au0639u062au0628u0631 u0643u0639u0645u064au0644 u064au0639u0645u0644 u0644u064au0648u0642u0641u0643 u0645u0646 u0627u0643u0645u0627u0644 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0644u0630u0627 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u062fu064au0647u0627 u0627u0647u062fu0627u0641 u0645u062bu0644 u0627u062du0631u0627u0632 u0627u0644u0646u0642u0627u0637 u0627u0648 u0627u0646u0642u0627u0630 u0627u0644u0623u0645u064au0631u0629 u0648 u0646u062du0646 u0646u0635u0644 u0644u0647u0630u0647 u0627u0644u0623u0647u062fu0627u0641 u0645u0646 u062eu0644u0627u0644 u0627u062au0628u0627u0639 u0627u0644u0642u0648u0627u0639u062f u0645u062bu0644 u062au062du0631u064au0643 u0642u0637u0639u0629 u0644u0639u0628u062au0646u0627 u0633u062au0629 u062du0631u0643u0627u062a u0627u0630u0627 u0638u0647u0631 u0631u0642u0645 u0633u062au0629 u0639u0644u0649 u0627u0644u0632u0627u0631 u0627u0648 u0627u0646u0647u0627u0621 u062fu0648u0631u0646u0627 u0639u0646u062f u0627u0646u062au0647u0627u0621 u0627u0644u0645u0627u0646u0627 u0627u0644u062eu0627u0635u0629 u0628u0646u0627 u0628u0627u0644u0637u0628u0639 u0643u0644 u0647u0630u0627 u0644u0627 u064au0647u0645 u0627u0630u0627 u0644u0645 u062au0631u062f u0627u0646 u062au0644u0639u0628 u0627u0644u0645u0634u0627u0631u0643u0629 u0627u0644u0637u0648u0639u064au0629 u0627u0633u0627u0633u064au0629 u0648 u0625u0644u0627 u0633u064au0639u062au0628u0631 u0639u0645u0644u0627 u0623u0648u062f u0627u064au0636u0627 u0627u0646 u0627u062au0637u0631u0642 u0627u0644u0649 u0644u0645u0627u0630u0627 u0646u0644u0639u0628 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u0643u0646 u0647u0630u0627 u0627u0635u0639u0628 u0642u0644u064au0644u0627 u0627u0644u0623u062cu0627u0628u0629 u0627u0644u0633u0631u064au0639u0629 u0647u064a u0644u0627 u064au0648u062cu062f u0627u062cu0627u0628u0629 u0633u0631u064au0639u0629 u0644u064au0633 u0647u0646u0627u0643 u0646u0638u0631u064au0629 u0639u0627u0644u0645u064au0629 u0645u0648u062du062fu0629 u0644u0644u0645u0627u0630u0627 u0646u0644u0639u0628 u0644u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u064au0633 u0647u0646u0627u0643 u062fu0633u062au0648u0631 u0644u0644u0639u0628 u0627u0644u0623u0644u0639u0627u0628 u0644u064au0633 u0647u0646u0627u0643 u0639u0634u0631 u0642u0648u0627u0646u064au0646 u062au062du0643u0645u0647u0627 u0627u0644u0623u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0645u062eu062au0644u0641u0629 u062au0639u0645u0644 u0639u0644u0649 u0627u062fu0645u063au062au0646u0627 u0628u0637u0631u0642 u0645u062eu062au0644u0641u0629 u0623u0644u0639u0627u0628 u0645u062bu0644 u062au064au062au0631u064au0633 u062au0646u0627u062fu064a u0627u0644u0649 u0631u063au0628u062au0646u0627 u0627u0644u0649 u0635u0646u0639 u0627u0644u0646u0638u0627u0645 u0627u0648 u0634u064au0621 u0645u062bu0644 u0627u0646u064au0645u0627u0644 u0643u0631u0648u0633u064au0646u063a u064au0645u0643u0646u0646u0627 u0627u0646 u0646u0635u0628u062d u0645u0631u0643u0632u0627 u0644u0643u0648u0646 u0635u063au064au0631 u0627u0644u0639u0627u0628 u0645u062bu0644 u0648u0648u0631u0644u062f u0627u0648u0641 u0648u0627u0631u0643u0631u0627u0641u062a u0627u0648 u062fu064au0633u062au064au0646u064a u062au0645u0643u0646u0646u0627 u0627u0646 u0646u0639u064au0634 u062du064au0627u0629 u0631u0627u0626u0639u0629 u0641u064a u0639u0627u0644u0645 u0622u062eu0631 u0627u0644u0639u0627u0628 u0645u062bu0644 u0643u0627u0646u062fu064a u0643u0631u0634 u062au0645u0643u0646u0646u0627 u0645u0646 u0633u062du0642 u0627u0644u062du0644u0648u0649 u0646u062du0646 u0646u0644u0639u0628 u0627u0644u0623u0644u0639u0627u0628 u0644u0644u0639u062fu064au062f u0645u0646 u0627u0644u0623u0633u0628u0627u0628 u0644u0646u062au0631u0643 u062eu0644u0641u0646u0627 u0644u063au0632 u0644u0645u0627u0630u0627 u0646u0644u0639u0628 u0644u0641u062au0631u0629 u0648 u0646u062au0643u0644u0645 u0639u0646 u0645u0627 u062au0633u062au0637u064au0639 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0627u0646 u062au0643u0648u0646 u0648 u0645u0627 u062au0633u062au0637u064au0639 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0627u0646 u062au0641u0639u0644 u0644u0646u0623u062eu0630 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0639u0644u0649 u0633u0628u064au0644 u0627u0644u0645u062bu0627u0644 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0627u0644u0639u0635u0631u064au0629 u064au0645u0643u0646 u0627u0646 u062au0643u0648u0646 u0639u0644u0649 u0635u064au063au0629 u0645u0639u064au0646u0629 u0644u0643u0646 u0627u0644u062au0642u062fu0645u0627u062a u0641u064a u0627u0644u062au0643u0646u0648u0644u0648u062cu064au0627 u0645u0624u062eu0631u0627 u062cu0639u0644u062a u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0645u062au0648u0641u0631u0629 u0644u062cu0645u0647u0648u0631 u0627u0648u0633u0639 u0648 u062cu0639u0644u062a u0627u0644u0627u062fu0648u0627u062a u0644u0635u0646u0627u0639u0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0645u062au0648u0641u0631u0629 u0628u0634u0643u0644 u0627u0648u0633u0639 u0648 u0647u0630u0627 u0642u062f u063au064au064eu0631 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0628u0634u0643u0644 u062au0627u0645…u0641u0647u0645u062a u061f u063au064au064eu0631 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0644u0623u0646u0646u0627 u0646u062au0643u0644u0645 u0639u0646 u0627u0644u0623u0644u0639u0627u0628 u062cu0645u0647u0648u0631 u0627u0648u0633u0639 u0648 u0645u062cu0645u0648u0639u0629 u0627u0643u0628u0631 u0645u0646 u0627u0644u0645u0635u0645u0645u064au0646 u064au0639u0646u064a u0627u0646u0648u0627u0639 u0627u0643u062bu0631 u0645u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u062au064a u064au062au0645 u0627u0646u062au0627u062cu0647u0627 u0637u0628u0639u0627 u0633u0648u0641 u062au062du0635u0644 u0639u0644u0649 u0643u0648u0644 u0627u0648u0641 u062fu064au0648u062au064a u0648 u0639u0644u0649 u0644u0639u0628u0629 u0627u0644u0627u0646 u0627u0641 u0627u0644 u0627u0644u0633u0646u0648u064au0629 u0627u0644u062au064a u062au0643u0644u0641 u0627u0644u0645u0644u0627u064au064au0646 u0644u0635u0646u0627u0639u062au0647u0627 u0648 u062au0628u064au0639 u0627u0644u0645u0644u0627u064au064au0646 u0645u0646 u0627u0644u0646u0633u062e u0644u0643u0646 u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0627u0643u062bu0631 u0648 u0637u0631u0642 u0627u0642u0644 u0643u0644u0641u0629 u0644u0644u062au0635u0645u064au0645 u0648 u0644u0644u0646u0634u0631 u062au0639u0646u064a u0627u0644u0639u0627u0628 u0628u0633u064au0637u0629 u0648 u062cu0645u064au0644u0629 u0645u062bu0644 u0628u0631u064au062f u0627u0648 u0633u0648u0628u0631 u0645u064au062a u0628u0648u064a u0627u0648 u0634u0648u0641u0644 u0646u0627u064au062a u0627u0644u0639u0627u0628 u0642u062f u062au0645u0644u0643 u062cu0645u0647u0648u0631 u0627u0642u0644 u0646u0633u0628u064au0627 u064au0645u0643u0646 u0627u0646 u062au0643u0648u0646 u0645u0631u0628u062du0629 u0648 u0641u064a u0628u0639u0636 u0627u0644u0627u062du064au0627u0646 u0647u0630u0647 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0628u0633u064au0637u0629 u0627u0644u0645u0633u062au0642u0644u0629 u064au0645u0643u0646 u0627u0646 u062au0643u0648u0646 u0645u0631u0628u062du0629 u0648 u0645u0634u0647u0648u0631u0629 u062cu062fu0627 u0644u062fu0631u062cu0629 u0627u0646u0647u0627 u062au062du0635u0644 u0639u0644u0649 u062cu0645u0647u0648u0631 u0643u0628u064au0631 u0628u062du062cu0645 u062cu0645u0647u0648u0631 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0643u0628u064au0631u0629 u0648 u0639u0646u062fu0645u0627 u0627u0642u0648u0644 u062cu0645u0647u0648u0631 u0643u0628u064au0631 u0627u0639u0646u064a u062cu0645u0647u0648u0631 u0643u0628u064au0631 u062cu062fu0627 u0641u064a u0627u0644u0648u0644u0627u064au0627u062a u0627u0644u0645u062au062du062fu0629 u0648u062du062fu0647u0627 u0647u0646u0627u0643 u062du0648u0627u0644u064a 145 u0645u0644u064au0648u0646 u0644u0627u0639u0628 37 u0628u0627u0644u0645u064au0629 u0645u0646u0647u0645 u0641u0648u0642 u0639u0645u0631 u0627u064436 u0648 18 u0628u0627u0644u0645u064au0629 u0645u0646u0647u0645 u062au062du062a u0627u064418 u0647u0630u0627 u064au0643u0633u0631 u0627u0644u0635u0648u0631u0629 u0627u0644u0646u0645u0637u064au0629 u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0627u0644u064au0633 u0643u0630u0644u0643 u061f u0648 u0627u0635u0628u062du062a u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u062cu0632u0621u0627 u0645u0646 u062du064au0627u0629 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0628u0634u0643u0644 u0645u062au0632u0627u064au062f u0648 u0648u0641u0642u0627 u0644u0644u062fu0631u0627u0633u0629 u0627u0644u0627u0643u0627u062fu064au0645u064au0629 u0645u0646 u0642u0628u0644 u062cu064au0646 u0645u0643u063au0648u0646u064au063au0627u0644 u0641u064a 2010 u0645u062au0648u0633u0637 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0641u064a u0627u0644u0648u0644u0627u064au0627u062a u0627u0644u0645u062au062du062fu0629 u0644u0639u0628 u0644u0645u062fu0629 22 u0633u0627u0639u0629 u0641u064a u0627u0644u0627u0633u0628u0648u0639 u0647u0630u0627 u0643u0645u0634u0627u0647u062fu0629 u062cu0645u064au0639 u0627u0641u0644u0627u0645 u0647u0627u0631u064a u0628u0648u062au0631 u0628u0627u0644u062au0631u062au064au0628 u062bu0645 u0645u0634u0627u0647u062fu0629 u063au0631u0641u0629 u0627u0644u0627u0633u0631u0627u0631 u0645u062cu062fu062fu0627 u0643u0644 u0627u0633u0628u0648u0639 u0647u0630u0627 u0645u0639u062cu0628 u0647u0627u0631u064a u0628u0648u062au0631 u0645u062au0641u0627u0646u064a u0645u0646 u0627u0644u0637u0628u064au0639u064a u0627u0646u0646u0627 u0646u0645u0636u064a u0627u0644u0643u062bu064au0631 u0645u0646 u0627u0644u0648u0642u062a u0628u0644u0639u0628 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0630u0627 u0645u0627u0630u0627 u064au0641u0639u0644 u0630u0644u0643 u0628u0646u0627 u061f u0646u062du0646 u0627u0644u0627u0646 u0644u062fu064au0646u0627 u0645u062fu0627u0631u0633 u0643u0627u0645u0644u0629 u0645u062eu0635u0635u0629 u0644u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0648 u062au0642u0631u064au0628u0627 u0643u0644 u0627u0644u062cu0627u0645u0639u0627u062a u0627u0644u0643u0628u0631u0649 u062au0642u062fu0645 u062fu0631u0648u0633 u0648 u0634u0647u0627u062fu0627u062a u062au062au0639u0644u0642 u0628u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u062cu0627u0645u0639u0629 u0643u0627u0644u064au0641u0648u0631u0646u064au0627 u0627u0644u062cu0646u0648u0628u064au0629 u0648 u062cu0627u0645u0639u0629 u064au0648u062au0627u0647 u0648 u062cu0645u0627u0639u0629 u0633u0627u0641u0627u0646u0627u0647 u0644u0644u0641u0646 u0648 u0627u0644u062au0635u0645u064au0645 u062cu0645u064au0639u0647u0627 u062au0645u0644u0643 u0628u0631u0627u0645u062c u0645u0634u0647u0648u0631u0629 u0641u064a u0641u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0628u0631u0645u062cu0629 u0648 u0627u0644u062au0635u0645u064au0645 u0635u0646u0627u0639u0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u062au062cu0644u0628 u0631u0628u062du0627 u0643u062bu064au0631u0627 u062du062au0647 u0641u064a u0628u0639u0636 u0627u0644u0627u062du064au0627u0646 u0627u0643u062bu0631 u0645u0646 u0627u0644u0627u0641u0644u0627u0645 u0648 u0627u0644u062au0644u0641u0627u0632 u0648 u062du062au0649 u0627u0644u0627u0646 u0641u064a u0647u0630u0647 u0627u0644u0644u062du0638u0629 u0647u0646u0627u0643 u0627u0634u062eu0627u0635 u0639u0644u0649 u0627u0644u064au0648u062au064au0648u0628 u064au0643u0633u0628u0648u0646 u0645u0639u064au0634u062au0647u0645 u0639u0646 u0637u0631u064au0642 u0644u0639u0628 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0647u0630u0627 u0639u0645u0644u0647u0645 u0648 u0627u064au0636u0627 u0644u064au0633 u0627u0644u0627u0645u0631 u0645u062cu0631u062f u062au0639u0644u0645 u0643u064au0641u064au0629 u0635u0646u0627u0639u0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0648 u0627u0644u0631u0628u062d u0645u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0639u0648u0627u0644u0645 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0627u0648u0646u0644u0627u064au0646 u0627u0644u0647u0627u0626u0644u0629 u064au0645u0643u0646u0647u0627 u062au0648u0641u064au0631 u0627u0641u0643u0627u0631 u0644u0644u0639u062fu064au062f u0645u0646 u0627u0644u062fu0631u0627u0633u0627u062a u0639u0644u0645u0627u0621 u0627u0644u0645u062cu062au0645u0639 u064au0645u0643u0646u0647u0645 u062fu0631u0627u0633u0629 u0643u064au0641 u0627u0644u0646u0627u0633 u064au0643u0648u0646u0648u0646 u062cu0645u0627u0639u0627u062a u0627u0644u0627u0642u062au0635u0627u062fu064au0648u0646 u064au0645u0643u0646u0647u0645 u0627u062eu064au0631u0627 u0627u0646 u064au0639u0644u0645u0648u0627 u0627u0630u0627 u0639u0645u0644u062a u0637u0631u0642u0647u0645 u0648 u0641u064a 2005 u0644u0639u0628u0629 u0648u0648u0631u0644u062f u0627u0648u0641 u0648u0627u0631u0643u0631u0627u0641u062a u0627u0635u0628u062du062a u0628u0634u0643u0644 u0631u0633u0645u064a u0645u062cu0627u0644u0627 u0644u062fu0631u0627u0633u0629 u0639u0644u0645 u0627u0644u0627u0648u0628u0626u0629 u0644u0646u0630u0647u0628 u0627u0644u0649 u0641u0642u0627u0639u0629 u0627u0644u062au0641u0643u064au0631 u0641u064a 2005 u0648u0628u0627u0621 u0636u0631u0628 u0644u0639u0628u0629 u0648u0648u0631u0644u062f u0627u0648u0641 u0648u0627u0631u0643u0631u0627u0641u062a u0645u0637u0648u0631u064au0646 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0642u062fu0645u0648u0627 u0645u0647u0645u0629 u062cu062fu064au062fu0629 u062fu0639u062a u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0644u0647u0632u064au0645u0629 u0639u062fu0648 u0642u0648u064a u0627u0633u0645u0647 u0647u0627u0643u0627u0631 u0633u0627u0644u062e u0627u0644u0627u0631u0648u0627u062d u0627u0644u0647 u0627u0644u062fu0645 u0644u0627u0642u0632u0627u0645 u0627u0644u063au0648u0631u0648u0628u0627u0634u064a u0647u0644 u063au0648u0631u0648u0628u0627u0634u064a u0635u062du064au062du0629 u061f u0644u0627 u064au0647u0645 u0639u0646u062fu0645u0627 u0647u0627u062cu0645 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0647u0627u0643u0627u0631 u0627u0644u0642u0649 u0639u0644u064au0647u0645 u062au0639u0648u064au0630u0629 u062au0633u0645u0649 u0627u0644u062fu0645 u0627u0644u0641u0627u0633u062f u0627u0644u062au064a u0627u0633u062au0646u0641u0630u062a u062fu0645 u0627u0644u0644u0627u0639u0628 u0627u0644u062au0639u0648u064au0630u0629 u0643u0627u0646u062a u0645u0639u062fu064au0629 u0644u0643u0646u0647u0627 u0645u0646 u0627u0644u0645u0641u062au0631u0636 u0628u0647u0627 u0627u0646u062a u062au0646u062au0634u0631 u0641u0642u0637 u0641u064a u0630u0644u0643 u0627u0644u062cu0632u0621 u0645u0646 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0644u0643u0646 u0627u062au0636u062d u0627u0646 u0627u0644u062au0639u0648u064au0630u0629 u0627u0635u0628u062du062a u0645u062bu0644 u0648u0628u0627u0621 u062du0642u064au0642u064a u0648 u062eu0631u062c u0639u0646 u0627u0644u0645u0643u0627u0646 u0627u0644u0645u062eu0635u0635 u0628u0647 u0627u0644u0649 u0639u0627u0644u0645 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0643u0644u0647u0627 u0628u062du0633u0628 u0645u0642u0627u0644 u0645u0646 u0631u0648u064au062au0631u0632 u0627u0644u0645u062fu0646 u0648 u0627u0644u0642u0631u0649 u0627u0644u0643u0628u064au0631u0629 u062au0645 u0647u062cu0631u0647u0627 u0645u0646 u0642u0628u0644 u0627u0644u0633u0643u0627u0646 u062du064au062b u0639u0645 u0627u0644u0641u0632u0639 u0648 u0627u0633u0631u0639 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0628u0627u0644u0647u0631u0648u0628 u0627u0644u0649 u0627u0644u0627u0645u0627u0646 u0641u064a u0627u0644u0631u064au0641 u0648 u062au0631u0643 u0627u0644u0627u0645u0627u0643u0646 u0627u0644u0645u062fu0646u064au0629 u0645u0645u062au0644u0626u0629 u0628u0627u0644u062cu062bu062b u0648 u0634u0648u0627u0631u0639 u0627u0644u0645u062fu064au0646u0629 u0628u064au0636u0627u0621 u062du0631u0641u064au0627 u0628u0633u0628u0628 u0639u0638u0627u0645 u0627u0644u0645u0648u062au0649 u0647u0646u0627 u0639u0646u062fu0645u0627 u0627u0635u0628u062d u0627u0644u0639u0644u0645 u0645u0647u062au0645u0627 u0645u062cu0644u0629 u0639u0644u0645 u0627u0644u0627u0648u0628u0626u0629 u0642u0627u0631u0646 u0627u0644u062fu0645 u0627u0644u0641u0627u0633u062f u0628u0645u0631u0636 u0627u0644u0627u0644u062au0647u0627u0628 u0627u0644u0631u0624u064a u0627u0644u062du0627u062f u0648 u0648 u062au0641u0634u064a u0627u0646u0641u0644u0648u0646u0632u0627 u0627u0644u0637u064au0648u0631 u062eu0628u0631u0627u0621 u0627u0644u0627u0631u0647u0627u0628 u0627u064au0636u0627 u062fu0631u0633u0648u0627 u0627u0644u062du062fu062b u0646u0638u0631u0648u0627 u0627u0644u0649 u0642u0631u0627u0631 u0628u0639u0636 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0628u0639u062fu0648u0629 u0627u0644u0627u062eu0631u064au0646 u0628u0635u0648u0631u0629 u0645u062au0639u0645u062fu0629 u0648 u0647u0630u0627 u0648u0641u0631 u0646u0638u0631u0629 u0627u0644u0649 u0643u064au0641u064au0629 u062au0643u0648u064au0646 u0627u0644u062cu0645u0627u0639u0627u062a u0627u0644u0627u0631u0647u0627u0628u064au0629 u0641u064a u0627u0644u062du0642u064au0642u0629 u0641u064a u0646u0647u0627u064au0629 u0627u0644u0645u0637u0627u0641 u0627u0638u0637u0631 u0627u0644u0645u0637u0648u0631u0648u0646 u0627u0644u0649 u0627u0644u0644u062cu0648u0621 u0644u0644u062eu064au0627u0631 u0627u0644u0646u0648u0648u064a u0648 u0642u0627u0645u0648u0627 u0628u0627u0639u0627u062fu0629 u062au0634u063au064au0644 u062eu0627u062fu0645 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0648 u0627u0632u0627u0644u0629 u0627u0644u062eu0631u0627u0628 u0627u0644u0630u064a u062cu0644u0628u0647 u0647u0627u0643u0627u0631 u0633u0627u0644u062e u0627u0644u0627u0631u0648u0627u062d u0627u0644u0647 u0627u0644u062fu0645 u0644u0627u0642u0632u0627u0645 u0627u0644u063au0648u0631u0648u0628u0627u0634u064a u0648 u0643u0645u0627 u064au0628u062fu0648 u0627u0644u0627u0631u0647u0627u0628u064a u0627u0644u0628u064au0648u0644u0648u062cu064a u0634u0643u0631u0627 u064au0627 u0641u0642u0627u0639u0629 u0627u0644u062au0641u0643u064au0631 u0627u064au0636u0627 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u062au062cu062f u0637u0631u064au0642u0647u0627 u0627u0644u0649 u0627u0644u062du064au0627u0629 u0627u0644u064au0648u0645u064au0629 u0639u0646 u0637u0631u064au0642 u0627u0644u062au0644u0639u064au0628 u0648 u0647u0630u0627 u064au0638u0647u0631 u0645u0646 u0627u0646u0638u0645u0629 u0627u0644u0627u0646u062cu0627u0632u0627u062a u0627u0644u0630u064a u062au0633u062au062eu062fu0645u0647 u0628u0639u0636 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u062au0643u0627u0641u0626 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0628u0627u0644u0627u0636u0627u0641u0629 u0627u0644u0649 u0627u0644u0627u0647u062fu0627u0641 u0627u0644u0637u0628u064au0639u064au0629 u0641u064a u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0647u0630u0647 u0627u0644u0627u0646u0638u0645u0629 u0627u062bu0628u062au062a u0628u0627u0646u0647u0627 u0645u062du0641u0632u0629 u0628u0634u0643u0644 u0643u0628u064au0631 u0641u0644u0645u0627u0630u0627 u0644u0627 u0646u062cu0631u0628u0647u0627 u0641u064a u0627u0644u062du064au0627u0629 u0627u0644u0648u0627u0642u0639u064au0629 u0628u0648u0631u062fu064au0648 u062au0641u0639u0644 u0630u0644u0643 u0628u0639u0636 u0627u0644u0645u062fu0631u0627u0633 u062au0643u0627u0641u0626 u0637u0644u0627u0628u0647u0627 u0628u0634u0627u0631u0627u062a u0639u0646u062fu0645u0627 u064au0639u0628u0631u0648u0646 u0627u0645u062au062du0627u0646u0627 u0627u0648 u064au0643u0645u0644u0648u0646 u0648u0627u062cu0628 u0645u0646u0632u0644u064a u0627u0644u062au0644u0639u064au0628 u0627u064au0636u0627 u064au0633u062au062eu062fu0645 u0641u064a u0627u0644u0644u064au0627u0642u0629 u0627u0644u0628u062fu0646u064au0629 u0641u0639u0644u0649 u0633u0628u064au0644 u0627u0644u0645u062bu0627u0644 u0628u0639u0636 u062au0637u0628u064au0642u0627u062a u0627u0644u0644u064au0627u0642u0629 u0627u0644u0628u062fu0646u064au0629 u062au0643u0627u0641u0626 u0628u0627u0633u062au062eu062fu0627u0645 u0627u0644u0634u0627u0631u0627u062a u0644u0644u0645u0634u064a u0648 u062du062au0649 u062au062au064au062d u0644u0644u0645u0633u062au062eu062fu0645u064au0646 u0627u0646 u064au062au0646u0627u0641u0633u0648u0627 u0645u0639 u0627u0635u062fu0642u0627u0626u0647u0645 u0644u0623u0639u0644u0649 u0645u0633u0627u0641u0629 u0644u0644u0645u0634u064a u0627u0648u0647 u062au0630u0643u0631u062a u0627u0646u062au0638u0631u0648u0627 u0647u0630u0627 u064au0639u062au0628u0631 u0643u0645u0634u064a u0627u0644u064au0633 u0643u0630u0644u0643 u061f u0627u0644u062fu0631u0627u0633u0627u062a u0627u0644u0627u0643u0627u062fu064au0645u064au0629 u0627u064au0636u0627 u062au0624u0643u062f u0641u0627u0626u062fu0629 u0627u0644u0648u0642u062a u0627u0644u0645u0628u0630u0648u0644 u0641u064a u0627u0644u0644u0639u0628 u062fu0631u0627u0633u0627u062a u0645u0646 u0627u0644u0635u064au0646 u0648 u0627u0633u062au0631u0627u0644u064au0627 u062au0634u064au0631 u0627u0644u0649 u0627u0646 u0645u062du062au0631u0641u064a u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0644u062fu064au0647u0645 u0627u0632u062fu064au0627u062f u0645u0644u062du0648u0638 u0641u064a u0627u0644u0648u0638u0627u0626u0641 u0627u0644u0627u062fu0631u0627u0643u064au0629 u0648 u0627u0644u0627u062fu0631u0627u0643 u0648 u0627u0644u062au062du0643u0645 u0641u064a u0627u0644u0627u0639u0635u0627u0628 u0647u0624u0644u0627u0621 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0648u062cu062f u0627u0646 u0644u062fu064au0647u0645 u0627u0632u062fu064au0627u062f u0641u064a u0627u0644u0645u0627u062fu0629 u0627u0644u0631u0645u0627u062fu064au0629 u0648 u0627u0632u062fu064au0627u062f u0641u064a u0627u0644u0648u0635u0644u0627u062a u0627u0644u0639u0635u0628u064au0629 u0641u064a u062fu0645u0627u063au0647u0645 u0641u0641u064a u0627u0644u0645u0631u0629 u0627u0644u0642u0627u062fu0645u0629 u0639u0646u062fu0645u0627 u062au0642u0648u0644 u0644u0643 u0648u0627u0644u062fu062au0643 u0627u0646u0643 u062au0644u0639u0628 u0627u0644u0643u062bu064au0631 u0645u0646 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0633u062au0642u0648u0644 u0644u0647u0627 “u064au0627 u0627u0645u064a u0627u0646u0627 u0627u0632u064au062f u0645u0646 u0645u0627u062fu062au064a u0627u0644u0631u0645u0627u062fu064au0629” u0648 u0645u0633u062au0634u0641u0649 u0641u064a u0641u0644u0648u0631u064au062fu0627 u062fu0631u0633u062a u062cu0631u0627u062du064au0647u0645 u0627u0644u0630u064au0646 u0644u0639u0628u0648u0627 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0642u0628u0644 u0627u062fu0627u0621 u0627u0644u0639u0645u0644u064au0629 u0627u0644u062cu0631u0627u062du064au0629 u0648u0648u062cu062fu0648u0627 u0627u0646 u0647u0648u0644u0627u0621 u0627u0644u062cu0631u0627u062du064au0646 u0627u0644u0630u064au0646 u0644u0639u0628u0648u0627 u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u0644u0641u064au062fu064au0648 u0644u0627u0643u062bu0631 u0645u0646 u062bu0644u0627u062b u0633u0627u0639u0627u062a u0641u064a u0627u0644u0627u0633u0628u0648u0639 u0627u062du0631u0632u0627 37 u0628u0627u0644u0645u064au0629 u0627u0642u0644 u0627u062eu0637u0627u0621 u0648 u0643u0627u0646u0648u0627 27 u0628u0627u0644u0645u064au0629 u0627u0633u0631u0639 u062eu0644u0627u0644 u0627u0644u0639u0645u0644u064au0629 u0639u0644u0649 u063au0631u0627u0631 u0647u0648u0644u0627u0621 u0627u0644u062cu0631u0627u062du064au0646 u0627u0644u0630u064au0646 u0644u0645 u064au0644u0639u0628u0648u0627 u0644u0639u0628 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0627u064au0636u0627 u0644u062fu064au0647 u062au0637u0628u064au0642u0627u062a u0631u0627u0626u0639u0629 u0641u064a u0627u0644u0637u0628 u062fu0631u0627u0633u0629 u0641u064a u062cu0627u0645u0639u0629 u0641u064a u0627u0643u0633u0641u0648u0631u062f u0627u0634u0627u0631u062a u0627u0646 u0644u0639u0628 u0644u0639u0628u0629 u062au064au062au0631u064au0633 u064au0645u0643u0646 u0627u0646 u064au0642u0644u0644 u0645u0646 u0627u062bu0627u0631 u0627u0644u0635u062fu0645u0629 u0627u0644u0646u0641u0633u064au0629 u0648 u064au0645u0643u0646u0647u0627 u062au0648u0641u064au0631 u0631u0627u062du0629 u0645u0646 u0627u062bu0627u0631 u0627u0644u0627u0636u0637u0631u0627u0628 u0645u0627 u0628u0639u062f u0627u0644u0635u062fu0645u0629 u0647u0646u0627u0643 u0644u0639u0628u0629 u0627u0644u0648u0627u0642u0639 u0627u0644u0627u0641u062au0631u0627u0636u064a u0627u0644u062au064a u0627u0633u0645u0647u0627 u0633u0646u0648 u0648u0648u0631u0644u062f u0648 u0647u064a u062au0644u0639u0628 u0639u0644u0649 u0627u0644u0627u0648u0643u064au0648u0644u0648u0633 u0631u064au0641u062a u0648 u062au0633u062au0639u0645u0644 u0644u0639u0644u0627u062c u0627u0644u0627u0644u0645 u0636u062du0627u064au0627 u0627u0644u062du0631u0648u0642 u0627u0643u062fu0648u0627 u0627u0644u0645 u0627u0642u0644 u062eu0644u0627u0644 u0627u0632u0627u0644u0629 u0627u0644u0636u0645u0627u0626u062f u0648 u0648u0636u0639u0647u0627 u0639u0646u062f u0644u0639u0628 u0647u0630u0647 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0648 u0645u062bu0627u0644 u0627u062eu0631 u0644u0639u0628u0629 u0639u0644u0649 u0627u0644u0627u0646u062au0631u0646u062a u0627u0633u0645u0647u0627 u0641u0648u0644u062f u0627u062a u0641u064a u0647u0630u0647 u0627u0644u0644u0639u0628u0629 u0627u0644u0627u0641 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u064au0633u0627u0639u062fu0648u0646 u0627u0644u0627u0637u0628u0627u0621 u0648 u0627u062cu0647u0632u0629 u0627u0644u0643u0648u0645u0628u064au0648u062au0631 u0639u0644u0649 u0637u064a u0627u0644u0628u0631u0648u062au064au0646u0627u062a u0648 u0645u0631u0643u0628u0627u062a u0627u062eu0631u0649 u0644u064au062fu0639u0645u0648u0627 u0628u062du062b u0627u0644u0627u062fu0648u064au0629 u0641u064a 2011 u0627u0644u0644u0627u0639u0628u064au0646 u0633u0627u0639u062fu0648u0627 u0627u0644u0639u0644u0645u0627u0621 u0639u0644u0649 u062du0644 u0645u0634u0643u0644u0629 u0637u0627u0644u062a u0644u0639u0642u062f u0643u0627u0645u0644 u0641u064a 10 u0627u064au0627u0645 u0647u0630u0647 u0647u064a u0642u0648u0629 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0644u0630u0627 u0627u0644u0630u064a u0646u0642u0648u0644u0647 u0627u0644u0627u0646 u0627u0646 u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u0645u0646 u0627u0644u0645u0645u0643u0646 u0627u0646 u062au0643u0648u0646 u0644u0647u0627 u0642u0648u0629 u0627u064au062cu0627u0628u064au0629 u0639u0644u0649 u0627u0644u0639u0627u0644u0645 u0648u0644u0647u0630u0627 u0633u0648u0641 u0646u0645u0636u064a u0627u0644u0639u0634u0631u064au0646 u0627u0633u0628u0648u0639 u0627u0644u0642u0627u062fu0645u0629 u0628u0627u0644u0644u0639u0628 u0628u0647u0630u0647 u0627u0644u0627u0641u0643u0627u0631 u0644u0630u0627 u0627u0636u063au0637 u0632u0631 u0627u0644u0628u062fu0621 u0627u0648 u062du0636u0631 u0627u0644u0637u0627u0648u0644u0629 u0627u0648 u0635u0644 u0627u0644u0643u0631u0629 u0627u0648 u0627u064a u0634u064au0621 u0644u0646u0644u0639u0628 u0634u0643u0631u0627 u0639u0644u0649 u0627u0644u0645u0634u0627u0647u062fu0629 u0633u0646u0631u0627u0643u0645 u0627u0644u0627u0633u0628u0648u0639 u0627u0644u0642u0627u062fu0645 u0627u0644u0627u0646 u0627u0630u0627 u0633u0645u062du062au0645 u0644u064a u0644u062fu064a u0628u0639u0636 u0627u0644u0637u0631u0642 u0644u0627u0639u0628u0631u0647u0627 u0628u0631u0646u0627u0645u062c u0643u0631u0627u0634 u0643u0648u0631u0633 u0627u0644u062eu0627u0635 u0628u0627u0644u0627u0644u0639u0627u0628 u064au062au0645 u062au0635u0648u064au0631u0647 u0641u064a u0633u062au0648u062fu064au0648u0647u0627u062a u062au0634u0627u062f u0648 u0633u062au064au0633u064a u0627u064au0645u0643u0648u0644u062f u0641u064a u0627u0646u062fu064au0627u0646u0627u0628u0648u0644u064au0633 u0627u0646u062fu064au0627u0646u0627 u064au062au0645 u0635u0646u0627u0639u062au0647 u0628u0645u0633u0627u0639u062fu0629 u062cu0645u064au0639 u0647u0624u0644u0627u0621 u0627u0644u0646u0627u0633 u0627u0644u0644u0637u064au0641u064au0646 u0627u0630u0627 u0627u062du0628u0628u062a u0627u0646 u062au0628u0642u064a u0643u0631u0627u0634 u0643u0648u0631u0633 u0645u062cu0627u0646u064a u0644u0644u0643u0644 u0644u0644u0627u0628u062f u062au0633u062au0637u064au0639 u062fu0639u0645 u0627u0644u0628u0631u0646u0627u0645u062c u0639u0644u0649 u0628u0627u062au0631u064au0648u0646 u0645u0648u0642u0639 u0644u0644u062au0645u0648u064au0644 u0627u0644u062cu0645u0627u0639u064a u064au0645u0643u0646u0643 u0645u0646 u062fu0639u0645 u0627u0644u0627u0634u064au0627u0621 u0627u0644u062au064a u062au062du0628u0647u0627 u0628u0627u0644u0645u0646u0627u0633u0628u0629 u0646u0648u062f u0627u0646 u0646u0634u0643u0631 u062cu0645u064au0639 u062fu0627u0639u0645u064au0646u0627 u0628u0634u0643u0644 u0639u0627u0645 u0648u0646u0648u062f u0627u0646 u0646u0634u0643u0631 u0628u0634u0643u0644 u062eu0627u0635 u0645u0633u062au0634u0627u0631u0646u0627 u0627u0644u0639u0627u0644u064a u0641u064a u0627u0644u0639u0644u0645 u0628u0631u064au062a u0647u064au0646u062fu0631u0633u0648u0646 u062fu0643u062au0648u0631u0627u0647 u0641u064a u0627u0644u0637u0628 u0648 u0645u062fu064au0631u0646u0627 u0641u064a u0627u0644u062au0639u0644u0645 u0644u064au0646u064au0627 u0628u0648u064au0641 u0648 u0645u0633u0627u0639u062f u0627u0644u0645u062fu064au0631 u0645u0627u064au0643 u0647u0646u062a u0634u0643u0631u0627 u0644u0643u0645 u0644u062fu0639u0645u0643u0645. “,”en”:”Hi! I’m Andre Meadows, and this is Crash Course Games. In this series, we’re going to look at everything from the ancient games depicted on cave walls, to board games, to the rise of the arcade machine, to home consoles, to virtual reality, to role playing games and, hey nerds, even sports — all games are created equal. Games are used in schools and to treat medical conditions. They were used to train warriors for combat. Some games have international tournaments, some even have very real political consequences. There are games that you can play alone (tear) And there are games that millions of people at a time can play together.

  Some of these create a world — some even have their own economics! Gaming affects millions of players all over the world and makes an impact on popular culture and… “culture” culture! I’ve got as many interesting game facts and stories for you as a Pokedex has Pokemon. How many Pokemon are there now? Like 850-something? After 151 I am done. So sit back, hit the pause button on whatever you’re playing and prepare for a multi pixel journey through the history of games. And remember: it’s dangerous to go alone… take this! [Theme Music] Before we drop into all this like a misplaced tetrad, tetrazoid, tetrazone, tetris piece We need to orient ourselves. We should answer a basic question: What is a game? The dictionary will tell you ‘a game is a construct that organizes play through a series of rules for the purpose of achieving a set of goals overcoming an obstacle and/or attaining an objective’. That’s a decent definition. I would call games “entertainment” but they’re a very specific kind of “entertainment”.

  Game designer Chris Crawford came up with a really cool hierarchy to explain this. To start, Crawford characterizes any kind of interactive entertainment as a play thing; anything that you interact with to entertain yourself qualifies. But there are also two types of playthings: a play thing without a goal like a slinky is a toy, but when there’s a goal involved like trying to get the slinky down the stairs, Crawford calls that a challenge.

  Now if you’re working to complete this challenge with no other active agent or person involved, it turns out you’re working on a puzzle. But when there is some kind of second party involved, then you have a conflict. Ok, we’re almost there. Crawford subdivides conflicts into competitions and games. In a competition the participants don’t interact or interfere with each other. A good example of a competition is figure skating. Everybody’s skating to win but they can’t really affect each other’s performances. Well, except for that one time with Tonya Harding and Nancy Kerrigan but, you know, look it up. Mario Kart though, now that’s a game. Players interact continuously, blocking and passing, and there’s no clearer example of interference than when you’re in first place and one of your friends in 8th place and they use a blue shell and take you out and take the leap.

  Why do you always do that to me, Katie? It’s not cool! And here’s an interesting thing to think about: You don’t have to be playing against a person for something to be a game. Those soldiers blocking your path in Metal Gear are artificial intelligence or AI agents trying to stop you from accomplishing your goal. The rules of solitaire can be constructed as an agent working to stop you from completing the game. So games have goals like scoring points or saving the princess and we achieve those goals by following the rules, like moving our game piece six places if we roll a six on the die or ending our turn if we’ve spent all of our mana.

  Of course none of this matters unless you want to play. Voluntary participation is essential, otherwise it’s work. I’d also like to get at why we play games, but that’s a little harder. The short answer is, there is no short answer. There is no universal unified theory of why we play games. There’s no constitution of gaming, no ten commandments of gaming. Different games work on our brains in different ways. Games like Tetris appeal to our desire to create order. Something like Animal Crossing lets us be the center of a whole tiny universe. Games like World of Warcraft or Destiny let us live a remarkable life in another world. Games like Candy Crush lets us crush candy. We play games for a lot of different reasons.

  Let’s leave behind the mystery of why we play for a while and talk about what can a game be and what can a game do. Take video games. Modern video games can be a bit formulaic but recent technological advances have made games available to a wider audience and they’ve made the tools to create games widely available and that’s well… a game-changer! Get it? A game-changer! You see cause we’re talking games. A larger audience and a larger pool of creators means a wider variety of games that get produced.

  Sure, you’ll get Call of Duty and the annual licensed NFL game that cost millions to make and sells millions of copies but more gamers and lower production and distribution costs means quirky games like Braid or Super Meat Boy or Shovel Knight. Games that might have relatively small audiences can be profitable and sometimes those quirky independent games can get so profitable and so popular that soon they hit a wide audience just as much as a Triple A title. And when I say wide audience I mean WIDE audience. In the United States alone there are around 145 million video game players. 37% of those players are over the age of 36 and 18% are under 18. That kind of breaks the gamers stereotype, doesn’t it? And increasingly games are part of players’ daily lives. According to video game academic Jane McGonigal by 2010 the average video game player in the US played for 22 hours a week.

  That’s like watching all the Harry Potter movies in order, and then watching Chamber of Secrets again every week! That’s a dedicated Harry Potter fan. Clearly we’re spending a lot of time playing video games so what’s this doing to us? We now have entire schools devoted to gaming and almost every major university offers classes and degrees related to games. The University of Southern California, University of Utah, and Savannah College of Art and Design all have renowned programs in game art, programming, and design. The gaming industry makes so much money. Even more sometimes than movies and television! There are even people right now on YouTube who are making a living playing video games, on camera – that’s a job! And it’s not just about learning how to make games or make money off of games. Massively multiplayer game worlds can provide insights across disciplines. Sociologists can study how people form groups.

  Economists can finally see if their models work. And in 2005 World of Warcraft became a legitimate subject of study for epidemiologists. Let’s go to the Thought Bubble. In 2005 a plague hit World of Warcraft. The game’s developers introduced a new mission that called on players to defeat a boss named Hakkar the Soulflayer, blood god of the Gurubashi trolls. Is Gurubashi right? Whatever. When players attacked Hakkar, he cast a spell called Corrupted Blood, which drained the players hit points. The spell was intended to be contagious but it was only supposed to spread in that part of the game. Well, it turns out Corrupted Blood was kind of like a real world pathogen and it got out of the intended area and spread to the entire game world. According to an article from Reuters the major towns and cities were abandoned by the population as panic set in and players rushed to evacuate to the relative safety of the countryside, leaving urban areas filled to the brim with corpses and the city streets literally white with the bones of the dead.

  This is where science got interested. The Journal of Epidemiology compared Corrupted Blood to real-life SARS and avian influenza outbreaks. Terrorism experts also studied the event. They looked at the decision by some gamers to intentionally infect other players and this provided some insight into how terrorist cells form in the real world. In the end game developers had to invoke the nuclear option and reset the game service to undo the havoc wrought by Hakkar the Soulflayer, blood god of the Gurubashi trolls and, apparently, bio terrorist. Thanks, Thought Bubble! Games also make their way into daily life through gamification. This grows out of achievement systems some video games use to reward players in addition to the normal game objectives. These systems have proven to be very motivational, so why not try them out in real life? Purdue is doing this.

  Some schools reward students with badges when they pass tests or complete homework assignments. Gamification is also used in fitness. For example some fitness apps award badges for walking around and even let users compete with friends for the highest step count. Oh, that reminds me, hold on. This counts as steps, right? Academic studies also seem to validate time spent gaming. Studies from China and Australia indicate that expert-level video game players have a measurable increase in cognitive functions, perception, and motor control. These players were found to have increased gray matter and increased connectivity in their brains! So next time your mom says you’re playing too much video games, you go “hey mom I’m increasing my gray matter.” A hospital in Florida studied their surgeons who played video games before performing surgery and found that surgeons who played video games for more than three hours in a week made 37 percent fewer errors.

  They were 27 percent faster during surgery over those surgeons who did not. Gaming also has cool applications in medicine. An Oxford University study indicated that playing Tetris can reduce the after effects of psychological trauma and might offer relief of PTSD symptoms. There’s this virtual reality game called Snow World. It’s played on the Oculus Rift and it’s used for pain management. Burn victims report less pain during bandage removal and reapplication while playing this game. Another example is the online game Fold It. In this game thousands of players help doctors an computers fold proteins and other structures to support drug research. In 2011 players helped scientists solve a decade old problem in under 10 days! That’s the power of games! So what we’re saying here is that games can be a positive force in the world.

  And that’s why we’re going to spend the next twenty weeks or so playing with these ideas. So press Start or set up the board or tee up the ball or whatever. Let’s play! Thanks for watching. We’ll see you next week. Now if you excuse me, I got some roads to crossy. Crash Course Games is filmed in the Chad and Stacey Emigholz Studio in Indianapolis, Indiana, and it is made with the help of all these nice people. If you’d like to keep Crash Course free for everyone forever, you can support the series at Patreon, a crowdfunding platform that allows you to support the content you love.

  Speaking of patreon, we’d like to thank all our patreons in general, and we’d like to specifically thank our high chancellor of knowledge Brett Henderson, MD, our headmaster of learning Linnea Boyev, and our vice principal Mike Hunt. Thank you for your support.. “,”es-419”:”u00a1Hola! Soy Andre Meadows, y esto es Crash Course Juegos. En esta serie vamos a echar un vistazo a todo, desde los antiguos juegos ilustrados en las paredes de cuevas, a los juegos de mesa al apogeo de las mu00e1quinas de arcade, las consolas hogareu00f1as, la realidad virtual, hasta los juegos de rol y, oigan nerds, incluso los deportes. Todos los juegos son creados iguales. Los juegos estu00e1n siendo utilizados en escuelas y para tratar condiciones mu00e9dicas. Se usaron para entrenar guerreros para el combate. Algunos juegos tienen torneos internacionales, otros incluso traen consecuencias polu00edticas muy reales. Hay juegos que puedes jugar solo (lu00e1grima) Y hay juegos que millones de personas pueden jugar juntos. Algunos crean mundos, u00a1otros incluso tienen sus propias economu00edas! Los juegos afectan a millones de jugadores alrededor del mundo y tienen un impacto en la cultura popular y la cultura… “culta”. Tengo tantos datos e historias interesantes sobre los juegos como un Poku00e9dex tiene Poku00e9mon.

  u00bfCuu00e1ntos Poku00e9mon existen? u00bfComo 850? Arriba de 151 ya es mucho para mu00ed… Asu00ed que siu00e9ntate, presiona pausa en lo que sea que estu00e9s jugando y prepu00e1rate para un viaje multi pixel a travu00e9s de la historia de los juegos. Y recuerda: es peligroso ir solo… u00a1lleva esto! [Tema musical] Antes de que nos echemos sobre esto como un tu00e9trado, tetrazoide, tetrazu00f3n, pieza de Tetris mal jugada necesitamos orientarnos. Deberu00edamos responder una pregunta bu00e1sica: u00bfquu00e9 es un juego? El diccionario te diru00e1 que un juego es una construcciu00f3n que se organiza a travu00e9s de una serie de reglas con el propu00f3sito de alcanzar ciertos objetivos, venciendo un obstu00e1culo y/u obteniendo un objetivo. Esa es una definiciu00f3n decente. Yo llamaru00eda a los juegos “entretenimiento” pero son un tipo muy especu00edfico de “entretenimiento”. El diseu00f1ador de juegos Chris Crawford creu00f3 una jerarquu00eda muy interesante para explicar esto. Para empezar, Crawford caracteriza cualquier tipo de entretenimiento interactivo como “algo que se juega”; cualquier cosa con la que interactu00faes para entretenerte califica. Pero hay tambiu00e9n dos tipos distintos de “cosas que se juegan”: una “cosa que se juega” sin un objetivo, como un Slinky, es un juguete, pero cuando hay un objetivo involucrado como hacer bajar el Slinky por las escaleras, Crawford lo llama un “desafu00edo”.

  Ahora, si estu00e1s intentando vencer este desafu00edo sin ningu00fan otro agente activo o persona involucrada, resulta que estu00e1s trabajando en un rompecabezas. Pero cuando hay alguna otra parte involucrada, entonces tienes un conflicto. Bueno, ya casi estamos. Crawford subdivide los conflictos entre competiciones y juegos. En una competiciu00f3n los participantes no interactu00faan o interfieren entre su00ed. Un buen ejemplo de una competiciu00f3n es el patinaje artu00edstico. Todos estu00e1n patinando para ganar pero no pueden realmente afectar las actuaciones de los otros. Bueno, excepto esa vez con Tonya Harding y Nancy Kerrigan pero, ya sabes, bu00fascalo.

  Mario Kart por otro lado, eso su00ed es un juego. Los jugadores interactu00faan contu00ednuamente, bloquu00e9andose y pasu00e1ndose, y no hay un ejemplo mu00e1s claro de interferencia que cuando estu00e1s primero y uno de tus amigos en el octavo lugar usa un caparazu00f3n azul y te sacan de la pista y toman la delantera. u00bfPor quu00e9 me haces siempre eso, Katie? u00a1No estu00e1 bueno! Y he aquu00ed algo interesante en lo que pensar: No necesitas estar jugando contra una persona para que algo sea un juego. Esos soldados que se interponen en tu camino en Metal Gear son inteligencia artifical, o agentes de IA que intentan impedirte conseguir tu objetivo. Las reglas del solitario pueden construirse como un agente que trabaja para detenerte en tu intento de completar el juego. Asu00ed que los juegos tienen objetivos como acumular puntos o salvar a la princesa y nosotros alcanzamos esos objetivos siguiendo las reglas, como mover nuestra pieza seis lugares si sacamos seis en los dados o finalizar nuestro turno si gastamos todo nuestro manu00e1. Por supuesto nada de esto interesa si no quieres jugar. La participaciu00f3n voluntaria es esencial, o de otra manera se trata de un trabajo.

  Me gustaru00eda tambiu00e9n hablar de por quu00e9 jugamos, pero eso es un poco mu00e1s complicado. La respuesta corta es que no hay respuesta corta. No hay una teoru00eda universal unificada de por quu00e9 jugamos. No existe una constituciu00f3n de los juegos, ni los diez mandamientos de los juegos. Diferentes juegos actu00faan sobre nuestros cerebros de diferentes maneras. Juegos como Tetris satisfacen nuestro deseo de crear orden. Algo como Animal Crossing nos permite ser el centro de un pequeu00f1o universo. Juegos como World of Warcraft o Destiny nos permiten vivir una vida fuera de lo comu00fan en otro mundo. Juegos como Candy Crush nos permiten aplastar dulces.

  Jugamos por un montu00f3n de razones distintas. Dejemos el misterio de por quu00e9 jugamos a un lado por ahora y hablemos sobre quu00e9 puede ser un juego y lo que puede hacer. Tomemos a los videojuegos. Los videojuegos modernos pueden ser un poco formulaicos pero los recientes avances tecnolu00f3gicos pusieron a los juegos al alcance de una audiencia mu00e1s amplia y han hecho que las herramientas para crear juegos sean mu00e1s accesibles y eso es, bueno… u00a1algo que cambia el juego! u00bfLo entienden? u00a1Que cambia el juego! u00bfLo ven?, porque estamos hablando de juegos. Una mayor audiencia y mu00e1s cantidad de creadores significan una mu00e1s amplia variedad de juegos que se producen.

  Seguro, todavu00eda vas a ver a Call of Duty y el juego anual con la licencia de la NFL cuya producciu00f3n cuesta millones y venden millones de copias pero mu00e1s jugadores y menores costos de producciu00f3n y distribuciu00f3n significan que juegos particulares como Braid, o Super Meat Boy, o Shovel Knight existan. Juegos que pueden tener audiencias relativamente pequeu00f1as pueden ser rentables y a veces esos juegos independientes tan particulares pueden ser tan rentables que pronto llegan a una audiencia tan amplia como un tu00edtulo Triple A. Y cuando digo “audiencia amplia”, quiero decir “audiencia AMPLIA”. En los Estados Unidos solamente hay alrededor de 145 millones de jugadores. 37% de ellos tienen mu00e1s de 36 au00f1os y 18% menos de 18 au00f1os. Eso de alguna manera rompe el estereotipo del “gamer”, u00bfverdad? Y cada vez mu00e1s los juegos son parte de la vida diaria de los jugadores. Segu00fan la acadu00e9mica de los videojuegos Jane McGonigal, para 2010 el jugador promedio en los EEUU jugaba 22 horas semanales. Eso es como mirar todas las pelu00edculas de Harry Potter en orden, y luego mirar La Cu00e1mara de los Secretos otra vez, u00a1cada semana! Eso es un fanu00e1tico de Harry Potter con dedicaciu00f3n.

  Claramente estamos gastando mucho tiempo jugando videojuegos, asu00ed que, u00bfquu00e9 nos estu00e1 haciendo eso? Ahora tenemos escuelas enteras dedicadas a los juegos y casi todas las universidades mu00e1s importantes ofrecen clases y titulaciones relacionadas a ellos. La Universidad del Sur de California, la Universidad de Utah y el Colegio de Artes y Diseu00f1o de Savannah tienen renombrados programas en arte para juegos, programaciu00f3n y diseu00f1o. La industria de los videojuegos genera tanto dinero. u00a1A veces incluso mu00e1s que las pelu00edculas y la televisiu00f3n! Hay inclusive personas en YouTube que se ganan la vida jugando videojuegos, en cu00e1mara. u00a1Eso es un trabajo! Y no se trata solamente de aprender a hacer videojuegos o hacer dinero a partir de ellos. Los mundos multijugador masivos pueden proveer de nuevas perspectivas a las disciplinas. Los sociu00f3logos pueden estudiar cu00f3mo la gente forma grupos. Los economistas pueden finalmente ver si sus modelos funcionan. Y en 2005, World of Warcraft se convirtiu00f3 en un legu00edtimo objeto de estudio para epidemiu00f3logos. Vayamos a la Burbuja de Ideas. En 2005 una plaga azotu00f3 a World of Warcraft.

  Los desarrolladores del juego introdujeron una neuva misiu00f3n que pedu00eda a los jugadores vencer un jefe llamado Hakkar el Devorador de Almas, dios de sangre de los trolls Gurubashi. u00bfEs Gurubashi? Lo que sea. Cuando los jugadores atacaban a Hakkar, este lanzaba un hechizo llamado Sangre Corrupta que drenaba los puntos de vida de los jugadores. La idea era que el hechizo fuera contagioso pero solamente debu00eda esparcirse en esa parte del juego. Bueno, resulto ser que la Sangre Corrupta era casi como un patu00f3geno de la vida real y se saliu00f3 del u00e1rea pretendida y se esparciu00f3 por todo el mundo del juego. De acuerdo a un artu00edculo de Reuters, los principales poblados y ciudades fueron abandonados por la poblaciu00f3n mientras cundu00eda el pu00e1nico y los jugadores evacuaban ru00e1pidamente hacia la relativa seguridad del campo, dejando las u00e1reas urbanas llenas de cadu00e1veres y las calles de las ciudades literalmente blancas con los huesos de los muertos. Aquu00ed es donde la ciencia se interesu00f3. El Journal of Epidemiology comparu00f3 a la Sangre Corrupta con el SARS y la gripe aviar de la vida real.

  Los expertos en terrorismo tambiu00e9n investigaron el evento. Observaron la decisiu00f3n de algunos jugadores de infectar intencionalmente a otros y esto brindo nuevas perspectivas sobre cu00f3mo se forman cu00e9lulas terroristas en el mundo real. Al final, los desarrolladores del juego debieron emplear la opciu00f3n nuclear y reiniciar el servicio del juego para deshacer la destrucciu00f3n causada por Hakkar, el Devorador de Almas, dios de sangre de los trolls Gurubashi y, aparentemente, bio-terrorista.

  u00a1Gracias, Burbuja de Ideas! Los juegos se abren paso en la vida cotidiana tambiu00e9n a travu00e9s de la “ludificaciu00f3n”. Esto proviene de los sistemas de logros que algunos juegos usan para recompensar a los jugadores, como au00f1adido a los objetivos normales del juego. Estos sistemas han demostrado ser muy motivacionales, asu00ed que, u00bfpor quu00e9 no probarlos en la vida real? Purdue lo estu00e1 haciendo. Algunas escuelas recompensan a sus estudiantes con insignias cuando aprueban un examen o completan tareas asignadas. La ludificaciu00f3n tambiu00e9n se usa en el ejercicio. Por ejemplo algunas aplicaciones de ejercicio otorgan insignias por caminar e incluso permiten a sus usuarios competir con sus amigos por la mayor cantidad de pasos. Ah, eso me recuerda, un momento. Esto cuenta como pasos, u00bfno? Los estudios acadu00e9micos tambiu00e9n parecen validar el tiempo que se usa en jugar. Estudios de China y Australia indican que los jugadores expertos tienen un aumento medible en sus funciones cognitivas, percepciu00f3n y control motriz.

  u00a1Se encontru00f3 que estos jugadores tienen mu00e1s materia gris y mayor conectividad en sus cerebros! Asu00ed que la pru00f3xima vez que tu mamu00e1 diga que estu00e1s jugando muchos juegos, puedes decir “mamu00e1, estoy aumentando mi materia gris”. Un hospital en Florida estudio a sus cirujanos que jugaban antes de realizar cirugu00edas y encontru00f3 que los que jugaban por mu00e1s de tres horas en una semana cometu00edan 37% menos errores. Eran 27% mu00e1s ru00e1pidos durante la cirugu00eda que los que no jugaban. Los juegos tienen tambiu00e9n interesantes aplicaciones en medicina. Un estudio de la Universidad de Oxford indicu00f3 que jugar Tetris puede reducir los efectos posteriores al trauma psicolu00f3gico y puede ofrecer un alivio a los su00edntomas del trastorno de estru00e9s postraumu00e1tico.

  Estu00e1 este juego de realidad virtual llamado Snow World. Se juega en el Oculus Rift y se usa para manejo del dolor. Las vu00edctimas de quemaduras reportan sentir menos dolor durante el recambio de vendajes mientras juegan a este juego. Otro ejemplo es el juego en lu00ednea Fold It. En este juego miles de jugadores ayudan a doctores y computadoras a doblar proteu00ednas y otras estructuras para apoyar la investigaciu00f3n de drogas. En 2011 los jugadores ayudaron a los cientu00edficos a resolver un problema de una du00e9cada en menos de 10 du00edas. u00a1Ese es el poder de los juegos! Asu00ed que lo que estamos diciendo aquu00ed es que los juegos pueden ser una fuerza positiva en el mundo.

  Y es por eso que vamos a pasar las pru00f3ximas veinte y tantas semanas jugando con estas ideas. Asu00ed que presiona “Start”, o prepara el tablero, o coloca la bola en posiciu00f3n, o lo que sea. u00a1Vamos a jugar! Gracias por mirar. Nos vemos la pru00f3xima semana. Ahora, si me perdonan, tengo algunos camino que “crucear”. Crash Course Juegos estu00e1 filmado en el estudio Chad y Stacey Emigholz en Indianapolis, Indiana, y se hace con la ayuda de toda esta buena gente. Si quieres que Crash Course siga siendo gratuito para todos para siempre, puedes apoyar la serie en Patreon, una plataforma de financiamiento masivo que te permite apoyar los contenidos que amas. Hablando de eso, queremos agradecer a todos los que nos apoyan en general, y en especial a nuestro gran canciller de conocimientos Brett Henderson, MD, nuestra jefa de aprendizaje Linnea Boyev y nuestro vice director Mike Hunt.

  Gracias por su apoyo.. “,”fr”:”Bonjour ! Je suis Andre Meadows, et vous regardez Crash Course Games. Dans cette su00e9rie, nous allons nous intu00e9resser u00e0 tout ce qui va des jeux anciens repru00e9sentu00e9s sur les peintures rupestres, aux jeux de plateaux, u00e0 la montu00e9e des bornes d’arcade, en passant par les consoles de salon, la ru00e9alitu00e9 virtuelle, les jeux de ru00f4le et, salut les intellos, mu00eame de sport u2014 tous les jeux sont nu00e9s u00e9gaux. Les jeux sont utilisu00e9s dans les u00e9coles et pour soigner des maladies. Ils ont u00e9tu00e9 utilisu00e9s pour entrau00eener des guerriers au combat. Certains jeux ont des tournois internationaux, d’autres ont mu00eame des consu00e9quences politiques tru00e8s ru00e9elles. Il y a des jeux auxquels vous pouvez jouer seul (larme) Et il y a des jeux auxquels des millions de gens peuvent jouer u00e0 la fois. Certains d’entre eux cru00e9ent un monde u2014 quelques uns ont mu00eame leur propre u00e9conomie ! Le jeu affecte des millions de joueurs u00e0 travers le monde et possu00e8de un impact sur la culture populaire et la culture…

  “culture” ! J’ai autant d’anecdotes et d’histoires intu00e9ressantes sur les jeux pour vous qu’un Poku00e9dex a de Poku00e9mon. Combien de Poku00e9mon y a-t-il maintenant ? 850 quelque chose ? Apru00e8s 151 je suis perdu. Alors du00e9tendez-vous, mettez sur pause ce u00e0 quoi vous u00eates en train de jouer et pru00e9parez-vous pour une aventure multi pixel u00e0 travers l’histoire des jeux. Et rappelez-vous: “It’s dangerous to go alone… take this!” [Thu00e8me musical] Avant de se lancer comme un tetrad… tetrazou00efde ? tetrazone..? Une piu00e8ce de Tetris mal placu00e9e, il faut nous orienter. On devrait ru00e9pondre u00e0 une question basique. Qu’est-ce qu’un jeu ? Le dictionnaire vous dira qu’un jeu est une ‘activitu00e9 visant u00e0 divertir u00e0 travers un ensemble de ru00e8gles, dans le but d’accomplir un ensemble de buts, franchir un obstacle et/ou atteindre un objectif.’ C’est une du00e9finition du00e9cente. J’appellerais les jeux du “divertissement”, mais il s’agit d’un type particulier de “divertissement”. Le concepteur de jeu Chris Crawford a imaginu00e9 une hiu00e9rarchie tru00e8s cool pour l’expliquer.

  D’abord, Crawford caractu00e9rise chaque forme de divertissement interactif comme ludique. tout ce avec quoi vous interagissez pour vous divertir est qualifiu00e9 comme tel. Mais il y a deux types d’objets ludiques : quelque chose sans but comme un Slinky est un jouet, mais quand il y a un but, tel qu’essayer de faire en sorte que le Slinky descende les escaliers, Crawford appelle u00e7a un du00e9fi. Bon, si vous essayez de remplir ce du00e9fi sans un agent actif ou une autre personne, il se trouve que vous u00eates en face d’un puzzle. Mais si il y a une quelconque sorte de second parti impliquu00e9, alors vous avez un conflit Ok, on y est presque. Crawford divise les conflits en compu00e9titions et en jeux. Dans une compu00e9tition, les participants n’interagissent ou n’interfu00e8rent pas les uns avec les autres. Un bon exemple d’une compu00e9tition est le patinage artistique.

  Tout le monde patine pour gagner, mais ils ne peuvent pas vraiment affecter la performance des autres. Enfin, exceptu00e9 pour ce qui s’est passu00e9 avec Tonya Harding et Nancy Kerrigan, mais, bon, vous pouvez aller voir u00e7a par vous mu00eame. Mario Kart, par contre, u00e7a c’est un jeu. Les joueurs interagissent constamment, se bloquant et se du00e9passant, et il n’y a pas de meilleur exemple d’interfu00e9rence que lorsque vous u00eates en tu00eate et qu’un de vos amis est u00e0 la 8u00e8me place et qu’il vous lance une carapace bleue pour vous du00e9gager et passer en tu00eate. Pourquoi tu me fais toujours ce coup-lu00e0, Katie ?! C’est pas cool ! Et voici quelque chose d’intu00e9ressant auquel vous pouvez penser : Vous n’avez pas besoin de jouer contre une personne pour que quelque chose soit un jeu. Ces soldats qui bloquent votre chemin dans Metal Gear, ce sont des intelligences artificielles, ou des agents IA qui essayent de vous empu00eacher d’atteindre votre but.

  Les ru00e8gles du solitaire peuvent aussi u00eatre considu00e9ru00e9es comme un agent essayant de vous empu00eacher de gagner le jeu. Donc, les jeux ont des buts, comme marquer des points ou sauver une princesse, et on atteint ces buts en suivant les ru00e8gles, comme du00e9placer notre pion de six cases si on obtient un six en lanu00e7ant un du00e9 ou terminer notre tour si nous sommes u00e0 court de mana. Bien su00fbr, rien de cela n’a d’importance u00e0 moins que vous voulez jouer. La participation volontaire est essentielle, autrement, c’est du travail. Je m’attarderais bien sur pourquoi nous jouons u00e0 des jeux, mais c’est un peu plus compliquu00e9.

  Pour faire court, on ne peut pas faire court. Il n’y a pas de thu00e9orie universelle et unifiu00e9e sur pourquoi nous jouons u00e0 des jeux. Il n’y a pas de constitution du jeu, pas de dix commandements du jeu. Des jeux diffu00e9rents agissent sur nos cerveaux diffu00e9remment. Des jeux comme Tetris font appel u00e0 notre du00e9sir de cru00e9er l’ordre.

  Quelque chose comme Animal Crossing nous permet de devenir le centre d’un petit univers complet. Des jeux comme World of Warcraft ou Destiny nous permettent de vivre une vie remarquable dans un autre monde. Des jeux comme Candy Crush nous permettent de casser des bonbons. Nous jouons u00e0 des jeux pour des raisons diffu00e9rentes. Laissons derriu00e8re nous le mystu00e8re du pourquoi nous jouons pour un moment, et parlons de ce qu’un jeu peut u00eatre, et ce qu’il peut faire. Prenons les jeux vidu00e9o.

  Les jeux vidu00e9o modernes peuvent u00eatre un peu convenus, mais les ru00e9centes avancu00e9es technologiques ont rendu les jeux disponibles u00e0 un plus large public et elles ont rendu les outils de cru00e9ations de jeux largement disponibles, et u00e7a… eh bien, u00e7a change les ru00e8gles du jeu ! Vous avez compris ? Les ru00e8gles du jeu ! C’est dru00f4le, parce qu’on parle de jeux ! Un public plus large et un ensemble de cru00e9ateurs plus grand signifie une plus grande variu00e9tu00e9 de jeux produits. Alors, bien su00fbr, on aura un eniu00e8me Call of Duty et les jeux u00e0 license NFL annuels qui cou00fbtent des millions u00e0 faire et qui se vendent des millions mais plus de gamers et moins de cou00fbts de production et de distribution donnent des jeux originaux comme Braid ou Super Meat Boy ou Shovel Knight.

  Des jeux qui peuvent avoir un public relativement faible peut u00eatre profitable, et parfois, ces jeux indu00e9pendants originaux peuvent u00eatre si profitables et populaires qu’ils finissent par u00e9largir leur public autant qu’un jeu triple-A. Et quand je dis u00e9largir, je veux dire.. u00c9LARGIR ! Rien qu’aux u00c9tats-Unis, il y a environ 145 millions de joueurs de jeux vidu00e9o. 37% de ces joueurs ont plus de 36 ans, et 18% en ont moins de 18. u00c7a casse un peu le stu00e9ru00e9otype du gamer, n’est-ce pas ? Et les jeux deviennent une plus grande partie de la vie des joueurs. Selon la conceptrice de jeux Jane McGonigal, depuis 2010, le joueur de jeux vidu00e9o moyen aux u00c9tats-Unis jouait 22 heures par semaine. Ce serait comme regarder tous les films Harry Potter dans l’ordre, et puis regarder une nouvelle fois la Chambre des Secrets, le tout chaque semaine ! C’est un gros fan d’Harry Potter. Clairement, on passe beaucoup de temps u00e0 jouer u00e0 des jeux vidu00e9o.

  Alors, qu’est ce que u00e7a nous fait ? Maintenant, nous avons des u00e9coles entiu00e8res du00e9vouu00e9es au gaming, et presque chaque grande universitu00e9 offre des cours et des diplu00f4mes liu00e9s aux jeux. Les universitu00e9s de Caroline du Sud, de l’Utah, et l’u00c9cole du2019Art et de Design de Savannah ont tous des programmes renommu00e9s u00e0 propos de l’art, de la programmation et de la conception vidu00e9o-ludique. L’industrie vidu00e9o-ludique du00e9gage u00e9normu00e9ment de profits. Parfois encore plus que les films et la tu00e9lu00e9vision ! Il y a mu00eame des gens en ce moment sur YouTube qui gagnent leur vie en se filmant en train de jouer – c’est un vrai travail ! Et ce n’est pas juste une question d’apprendre comment faire des jeux ou comment en tirer profit. Les jeux en ligne massivement multijoueurs peuvent fournir des connaissances u00e0 travers les domaines. Les sociologues peuvent u00e9tudier la fau00e7on dont les gens se regroupent. Les u00e9conomistes peuvent vu00e9rifier si leur modu00e8les fonctionnent. Et en 2005, World of Warcraft est devenu un sujet d’u00e9tude lu00e9gitime pour les u00e9pidu00e9miologistes.

  Faisons un tour dans la Thought Bubble. En 2005, une u00e9pidu00e9mie a envahie World of Warcraft. Les du00e9veloppeurs du jeu ont introduit une nouvelle mission qui amenait les joueurs u00e0 vaincre un boss nommu00e9 Hakkar l’u00c9corcheur d’u00c2mes, Dieu des trolls Gurubashi. Est-ce que Gurubashi est correct ? Peu importe. Quand les joueurs attaquu00e8rent Hakkar, il leur lanu00e7ait un sort appelu00e9 Sang Corrompu, qui drainait les points de vie des joueurs. Le sort u00e9tait intentionnellement contagieux mais il n’u00e9tait sensu00e9 se propager que dans cette zone du jeu. Eh ben, il se trouve que le Sang Corrompu u00e9tait un peu comme une vraie maladie, et elle quitta la zone du00e9signu00e9e et elle se propagea dans le jeu tout entier.

  Selon un article de Reuters, les villes et les citu00e9s majeures furent abandonnu00e9es par la population alors en pleine panique, et les joueurs u00e9vacuaient vers la su00fbretu00e9 relative des de la campagne, laissant les zones urbaines remplies u00e0 ras bord de cadavres et les rues littu00e9ralement blanches des os des morts. Et c’est lu00e0 que la science commenu00e7a u00e0 s’y intu00e9resser. Le Journal de l’u00c9pidu00e9miologie comparait le Sang Corrompu u00e0 de vrais cas d’u00e9pidu00e9mies de SARS ou de grippe aviaire.

  Des experts en terrorisme ont aussi u00e9tudiu00e9 lu2019u00e9vu00e9nement. Ils se sont intu00e9ressu00e9 u00e0 la du00e9cision de certains joueurs d’infecter intentionnellement d’autres joueurs, et cela a apportu00e9 quelques pru00e9cisions concernant la formation de cellules terroristes dans le monde ru00e9el. Au final, les du00e9veloppeurs ont du se servir de l’option nuclu00e9aire et ont remis les serveurs u00e0 zu00e9ro pour annuler le chaos apportu00e9 par Hakkar l’u00c9corcheur d’u00c2mes, Dieu des trolls Gurubashi, et apparemment bio-terroriste. Merci, Thought Bubble ! Les jeux se sont aussi frayu00e9s un chemin dans la vie quotidienne par la ludification. Cela provient des systu00e8mes de succu00e8s que certains jeux vidu00e9o utilisent pour ru00e9compenser les joueurs en plus des objectifs normaux du jeu.

  Ces systu00e8mes se sont avu00e9ru00e9s tru00e8s motivants, alors pourquoi ne pas les essayer dans la vraie vie ? C’est ce que l’universitu00e9 Purdue est en train de faire. Certaines u00e9coles ru00e9compensent les u00e9tudiants avec des badges quand ils ru00e9ussissent un test ou quand ils font leur devoirs. La ludification est aussi utilisu00e9e pour le fitness. Par exemple, les applications de fitness donnent des badges pour avoir marchu00e9, et permettent mu00eame aux utilisateurs de concourir avec des amis pour le plus grand nombre de pas. Oh, u00e7a me rappelle, attendez. u00c7a compte comme des pas, pas vrai ? Des u00e9tudes acadu00e9miques semblent aussi valider le temps passu00e9 u00e0 jouer. Des u00e9tudes de Chine et d’Australie indiquent que les joueurs de niveau expert ont une augmentation mesurable des fonctions cognitives, de la perception, et du contru00f4le moteur. Il se trouve que ces joueurs ont plus de matiu00e8re grise et ont une connectivitu00e9 accrue dans leurs cerveaux ! Alors la prochaine fois que votre maman vous dit que vous jouez trop aux jeux vidu00e9os, vous lui dites “hey, maman, j’augmente ma matiu00e8re grise.” Un hu00f4pital en Floride a menu00e9 des u00e9tudes sur leur chirurgiens qui jouaient u00e0 des jeux vidu00e9o avant d’opu00e9rer et ont constatu00e9 que les chirurgiens qui jouaient aux jeux vidu00e9o plus de trois heures par semaine faisaient 37% moins d’erreurs.

  Ils u00e9taient 27% plus rapides durant la chirurgie que ceux qui ne jouaient pas. Le jeu a aussi des applications cool en mu00e9decine. Une u00e9tude de l’universitu00e9 Oxford a du00e9montru00e9 que jouer u00e0 Tetris peut ru00e9duire les effets d’un traumatisme psychologique et pourrait soulager les symptu00f4mes du SSPT. Il y a ce jeu en ru00e9alitu00e9 virtuelle qui s’appelle Snow World. On y joue avec l’Oculus Rift et on s’en sert pour la gestion de la douleur. Les grands bru00fblu00e9s disent ressentir moins de douleur durant le remplacement des bandages en jouant u00e0 ce jeu. Un autre exemple est le jeu en ligne Fold It. Dans ce jeu, des milliers de joueurs aident les docteurs et les ordinateurs u00e0 plier des protu00e9ines et autres structures pour aider la recherche pharmaceutique.

  En 2011, les joueurs ont aidu00e9 les scientifiques u00e0 ru00e9soudre un problu00e8me vieux d’une du00e9cennie en moins de 10 jours ! Lu00e0 est tout le pouvoir des jeux ! Ce qu’on veut dire ici, c’est que les jeux vidu00e9os peuvent apporter u00e9normu00e9ment au monde. Et c’est pour cela que nous passerons les prochaines vingt semaines environ u00e0 explorer ces idu00e9es. Alors appuyez sur Start, dressez le plateau ou placez la balle sur le tee ou peu importe. Jouons ! Merci d’avoir regardu00e9. On se revoit la semaine prochaine. Maintenant, si vous le permettez, j’ai une partie de Crossy Road u00e0 finir. Crash Course Games est filmu00e9 au Chad and Stacey Emigholz Studio u00e0 Indianapolis dans l’Indiana, et est ru00e9alisu00e9 gru00e2ce u00e0 tous ces gens sympas. Si vous aimeriez faire en sorte que Crash Course reste gratuit pour tout le monde, pour toujours, vous pouvez soutenir la su00e9rie sur Patreon, une plateforme de financement participatif qui vous permet de soutenir le contenu que vous aimez. En parlant de Patreon, nous voudrions remercier tous nos patreons en gu00e9nu00e9ral, et plus particuliu00e8rement notre haut-chancelier du savoir, le docteur Brett Henderson, notre directrice de l’u00e9ducation Linnea Boyew, et notre vice-principal Mike Hunt.

  Merci de votre soutien.. “,”nl”:”Hi! Ik ben Andre Meadows. Dit is Crash Course Games. In deze serie gaan we kijken naar alles, van oude spellen die zijn afgebeeld in grotten tot bordspellen, tot de opkomst van de arcade machine, home consoles en virtual reality, RPGs en, hu00e9 nerds, zelfs sport — alle spellen zijn gelijk geschapen. Spellen worden in scholen gebruikt en om medische problemen te behandelen. Ze werden gebruikt om krijgers op de strijd voor te bereiden. Sommige spellen hebben internationale toernooien, sommige hebben zelfs echte politieke gevolgen. Er zijn spellen die je alleen kunt spelen (traan) En er zijn spellen die miljoenen mensen tegelijk kunnen spelen. Sommige creu00ebren een wereld — sommige hebben zelfs hun eigen economie. Spellen beu00efnvloeden miljoenen spelers over de hele wereld en heeft invloed op populaire cultuur en…

  “cultuur”-cultuur. Ik heb evenveel interessante feiten en verhalen over spellen voor je als een Pokedex Pokemon heeft. Hoeveel Pokemon zijn er nu? 850 of zo? Na 151 hou ik het voor gezien. Dus ga lekker zitten, zet wat je nu afspeelt op pauze en bereid je voor op een pixelige reis door de geschiedenis van spellen. En onthou: het is gevaarlijk om alleen te gaan… neem dit mee! Voordat we ons hierin storten als een misvormd tetrad, tetrazou00efde, tetrazone tetris-stuk moeten we onszelf oriu00ebnteren.

  We moeten een basale vraag beantwoorden: wat is een spel? Het woordenboek zegt dat een “een spel is een georganiseerde bezigheid voor ontspanning of vermaak met bepaalde regels voor het bereiken van doelen, obstakels uit de weg ruimen of opdrachten voltooien.” Dat is een redelijke definitie. Ik zou games ‘vermaak’ noemen, maar ze zijn een heel specifiek soort ‘vermaak’. Game designer Chris Crawford bedacht een supercoole hiu00ebrarchie om het uit te leggen. Voor Crawford is elke vorm van interactief vermaak een speelding; alles waarmee je interacties hebt om jezelf te vermaken, telt. Maar er zijn ook twee soorten speeldingen: een speelding zonder doel, zoals een traploper, is speelgoed, maar als het doel is om de traploper van de trap te laten gaan, noemt Crawford het een uitdaging. Als je deze uitdaging zonder iemand anders probeert te voltooien, blijkt dat je aan een puzzel werkt.

  Maar als er een tweede partij bij komt, ontstaat er een conflict. Oku00e9, we zijn er bijna. Crawford verdeelt conflicten verder in competities en spellen. In een competitie hebben deelnemers geen interactie met elkaar en kunnen ze elkaar niet hinderen. Een goed voorbeeld van een competitie is figuurschaatsen. Iedereen schaatst voor de winst, maar ze kunnen elkaars prestaties niet echt beu00efnvloeden. Behalve dan die ene keer met Tonya Harding en Nancy Kerrigan maar, eh… zoek maar op. Mario Kart echter, da’s een spel. Spelers hebben voortdurend interacties, blokkeren, inhalen, en er is geen duidelijk voorbeeld van inmenging dan wanneer je eerste rijdt en u00e9u00e9n van je vrienden, die achtste rijdt, je met een blauw schild raakt en de leiding neemt. Waarom doe je me dit altijd aan, Katie? Echt niet cool! En hier is nog iets interessants: Je hoeft niet tegen een persoon te spelen om iets een spel te laten zijn. Die soldaten die je pad blokkeren in Metal Gear zijn kunstmatige intelligentie of AI karakters om ervoor te zorgen dat jij je doel niet bereikt.

  De regels van solitaire kun je opvatten als een middel dat probeert jou het spel niet te laten voltooien. Dus spellen hebben doelen, zoals punten scoren of de prinses redden, en we behalen die doelen door de regels te volgen, zoals ons poppetje zes plekken opschuiven als we een zes gooien met een dobbelsteen, of onze beurt beu00ebindigen als onze mana op is. Natuurlijk maakt dit allemaal niets uit, tenzij je wil spelen. Vrijwillige deelname is essentieel, anders is het werk. Ik wil ook kijjken naar waarom we spellen spelen, maar dat is iets ingewikkelder. Het korte antwoord is dat er geen kort antwoord is. Er is geen universele, samenhangende theorie over waarom we spellen spelen. Er is geen spellengrondwet, geen tien geboden voor spellen.

  Verschillende spellen werken in de hersenen op verschillende manieren. Spellen als Tetris spreken ons verlangen naar orde aan. In Animal Crossing ben je het middelpunt van je eigen universum. Spellen als World of Warcraft en Destiny laten ons een memorabel leven leiden in een andere wereld. Spellen als Candy Crush laten ons candy crushen. We spelen spellen om veel verschillende redenen. Laten we het waarom-mysterie even terzijde leggen en het hebben over wat een spel kan zijn en wat een spel kan doen. Neem bijvoorbeeld videogames. Moderne videogames kunnen een beetje formulau00efsch zijn, maar recente technologische ontwikkelingen hebben games speelbaar gemaakt voor een breder publiek en de tools om games te ontwikkelen voor iedereen beschikbaar gemaakt en dat is…

  Echt een game changer! Snap je? Een game-changer! Omdat we het over games hebben. Een groter publiek en meer gamemakers betekent dat meer gevarieerde games op de markt komen. Tuurlijk krijg je nog steeds Call of Duty en de jaarlijkse gelicenseerde FIFA-games die miljoenen kostten om te maken en en waarvan er miljoenen verkocht worden, maar meer games en lagere productie- en distributiekosten betekent dat er grappige games verschijnen als Braid of Super Meat Boy of Shovel Knight. Games die wellicht een klein publiek hebben, maar toch winstgevend zijn. Soms zijn die opvallende onafhankelijk gemaakte games zu00f3 winstgevend en populair dat ze toch net zo’n breed publiek vinden als een Triple A-titel. En als ik breed publiek zeg, bedoel ik ook echt BREED publiek. Alleen al in de VS spelen zo’n 145 miljoen mensen videogames. 37% daarvan is ouder dan 36, en 18% is onder de 18. Dat verbreekt het gamer-stereotype wel een beetje, hu00e8? En games zijn in toenemende mate onderdeel van het dagelijks leven.

  Volgens videogame-onderzoeker Jane McGonigal speelde de gemiddelde gamer in de VS zo’n 22 uur per week in 2010. Dat is alsof je elke week alle Harry Potter-films op volgorde kijkt, en dan De Geheime Kamer nog een keer. Dat is een toegewijde Harry Potter-fan. We gamen dus wel erg veel, maar wat doet dit met ons? Hele scholen zijn nu toegewijd aan games en bijna elke universiteit biedt vakken en opleidingen voor games aan. De University of Southern California, University of Utah en Savannah College of Art and Design hebben allemaal gerenommeerde programma’s aan voor game art, programmeren en design. De games-industrie verdient zu00f3 veel geld, soms zelfs meer dan films en televisie.

  Er zijn nu zelfs mensen op YouTube die kunnen leven van gamen voor de camera u2014 dat is een beroep! En het gaat niet alleen om games leren maken en er geld aan verdienen. Massively multiplayer gamewerelden kunnen inzicht geven in verschillende disciplines. Sociologen kunnen bijvoorbeeld zien hoe mensen groepen vormen. Economen kunnen eindelijk zien of hun modellen werken. En in 2005 werd World of Warcraft een legitiem onderzoeksonderwerp voor epidemiologen. We gaan naar de Thought Bubble. In 2005 werd WoW getroffen door een plaag. De ontwikkelaars introduceeren een nieuwe missie waarin spelers een baas, genamd Hakkar the Soulflayer, bloedgod van de Gurubashi trollen moesten verslaan. Heeft Gurubashi gelijk? Het zal wel. Als spelers Hakkar aanvielen, sprak hij de Corrupted Blood-spreuk uit, waardoor je hitpoints verloor. De spreuk moest besmettelijk zijn, maar moest zich alleen verspreiden in dat deel van de game.

  Het bleek echter net zo te werken als een ziekteverwekker in de echte wereld en het verspreidde zich over de hele gamewereld. Volgens een artikel van Reuters verliet de bevolking de dorpen en steden terwijl de paniek losbarstte en spelers zich begaven naar de relatieve veiligheid van het platteland. Bevolkte gebieden lagen tjokvol lijken en de straten waren letterlijk bezaaid met de botten van de doden. Dat is waar het voor de wetenschap interessant werd. De Journal of Epidemiology vergeleek Corrupted Blood met de uitbraken van SARS en vogelgriep. Terrorisme-experts bestudeerden de gebeurtenis ook. Ze keken naar de beslissing van sommige spelers om opzettelijk andere spelers te besmetten.

  Dit gaf ze inzicht hoe terreurcellen vormen in de echte wereld. Uiteindelijk moesten de ontwikkelaars de nucleaire optie kiezen en de gameservice resetten om de verwoesting ongedaan te maken die Hakkar the Soulflayer, god van de Gurubashi trolls en, blijkbaar, bioterrorist had aangericht. Bedankt, Thought Bubble! Games dringen ook door in het dagelijks leven door gamification. Dit ontstaat uit achievement-systemen die sommige games gebruiken om spelers te belonen naast de normale doelen. Deze systemen blijken zeer motiverend te werken, dus waarom proberen we ze niet in het echt uit? Purdue doet dit. Sommige scholen belonen leerlingen met badges wanneer ze toetsen halen of hun huiswerk afmaken. Gamification wordt ook gebruikt in fitness. Bijvoorbeeld, sommige fitnessapps geven badges voor rondlopen en laten gebruikers het zelfs opnemen tegen vrienden voor het grootste aantal stappen. Oh, er schiet me iets te binnen. Wacht even. Dit telt als stappen, toch? Academische studies lijken nu ook te vinden dat gaming waardevol is. Studies uit China en Australiu00eb geven aan dat zeer gevorderde games een meetbare toename hebben in cognitieve functies, perceptie en motoriek.

  Deze spelers bleken meer grijze massa en meer hersenverbindingen te hebben! Dus de volgende keer dat je moeder zegt dat je te veel gamet, zeg je “hu00e9 mam, ik zit grijze massa te maken.” Een ziekenhuis in Florida bestudeerde chirurgen die games speelden vu00f3u00f3r de operatie en bevonden dat chirurgen die meer dan drie uur per week games speelden, 37% minder fouten maakten. Ze waren 27% sneller tijdens de operatie dan chirurgen die niet gameden. Gaming heeft ook coole toepassingen in de geneeskunde. Een onderzoek van Oxford University gaf aan dat Tetris spelen de effecten van psychologisch trauma kan verminderen en verlichting van PTSD-symptomen kan bieden. Er is een virtual-realitygame die Snow World heet. Je speelt het op de Oculus Rift en kunt het gebruiken voor pijnbeheersing. Mensen met brandwonden geven aan minder pijn te hebben als ze dit spel spelen tijdens het verwisselen van verband. Een ander voorbeeld is de online game Fold It. In dit game helpen duizenden spelers dokters en computers met het vouwen van proteu00efnen en andere structuren om medicijnonderzoek te ondersteunen. In 2011 hielpen spelers wetenschappers een decennia oud probleem op te lossen in nog geen 10 dagen! Dat is de kracht van games.

  Games kunnen dus een positieve kracht zijn in de wereld. En daarom gaan we de komende twintig weken met deze ideeu00ebn spelen. Dus druk op Start of plaats de stukken op het bord of leg de bal op de tee of zoiets. Let’s play! Bedankt voor het kijken. Tot volgende week! Ik ga er vandoor, ik ga even Crossy Road spelen. Crash Course Games wordt gefilmd in de Chad and Stacey Emigholz Studio in Indianapolis, Indiana, en wordt gemaakt met de hulp van deze aardige mensen. Als je Crash Course voor altijd voor iedereen gratis wil houden, kun je de serie steunen op Patreon, een crowdfundingplatform waarop je de content waar jij van houdt kunt ondersteunen. We bedanken iedereen die ons steunt, en we willen specifiek onze Kanselier van Kennis Brett Henderson, MD, ons schoolhoofd Linnea Boyev, en onze onderdirecteur Mike Hunt bedanken. Bedankt voor jullie steun.. “,”pt”:”Oi! Eu sou o Andru00e9 Meadows, e esse u00e9 o Crash Course Games. Nessa su00e9rie, nu00f3s vamos ver tudo desde os antigos jogos pintados nas cavernas, aos jogos de tabuleiro, u00e0 ascensu00e3o das mu00e1quinas de fliperama, aos consoles, u00e0 realidade virtual, aos jogos de RPG e, hey nerds, atu00e9 mesmo os esportes – todos os jogos su00e3o iguais. Os jogos su00e3o usados em escolas e para tratar doenu00e7as. Eles su00e3o usados para treinar guerreiros para o combate. Alguns jogos possuem torneios internacionais, alguns chegam a ter consequu00eancias polu00edticas muito reais. Hu00e1 jogos que vocu00ea pode jogar sozinho (lu00e1grimas) E hu00e1 jogos que milhu00f5es podem jogar juntos ao mesmo tempo. Alguns deles criam um mundo – alguns possuem sua pru00f3pria economia! Jogos afetam milhu00f5es de jogadores ao redor do mundo e tu00eam um impacto na cultura popular e… na “cultura” culta! Eu tenho tantos fatos interessantes sobre os jogos para vocu00ea como uma Pokedex tem Pokemon.

  Quantos Pokemon existem agora? Algo em torno de 850 e alguma coisa? Depois de 151 eu desisti de contar. Entu00e3o sente, aperte o botu00e3o do pause em seja lu00e1 o que for que vocu00ea esteja jogando e se prepare para uma jornada de mu00faltiplos pixels pela histu00f3ria dos jogos. E lembre-se: u00c9 perigoso ir sozinho… Use isso! [Mu00fasica Tema] Antes que de cairmos nessa histu00f3ria como um tetrad, tetrazoid, tetrazone, peu00e7a de tetris trocada Nu00f3s precisamos nos orientar. Nu00f3s precisamos responder uma pergunta bu00e1sica: O que u00e9 um jogo? O dicionu00e1rio te diru00e1 que ‘um jogo u00e9 um mecanismo que organiza os jogadores por meio de uma su00e9rie de regras com o propu00f3sito de atingir um conjunto de metas passando por obstu00e1culos e/ou obtendo um objetivo.

  Essa u00e9 uma definiu00e7u00e3o decente. Eu poderia chamar os jogos de “entretenimento” mas eles su00e3o um tipo muito especu00edfico de “entretenimento”. O designer de jogos Chris Crawford nos traz uma hierarquia muito legal para explicar esse ponto. Para comeu00e7ar, Crawford caracteriza qualquer tipo de entretenimento interativo como ‘play thing’; qualquer coisa com a qual vocu00ea interage para se entreter se qualifica. Mas hu00e1 dois tipos de ‘play things’: uma ‘play thing’ sem uma meta como um brinquedo de mola, mas quando hu00e1 uma meta envolvida do tipo tentar jogar o brinquedo de mola pelas escadas, Crawford chama de desafio. Agora se vocu00ea estu00e1 trabalhando para completar esse desafio sem outro agente ativo ou outra pessoa envolvida, vocu00ea estu00e1 trabalhando em um ‘puzzle’. Mas quando hu00e1 uma segunda parte envolvida, entu00e3o vocu00ea tem um conflito.

  Ok, nu00f3s estamos quase lu00e1. Crawford subdivide conflitos em competiu00e7u00f5es e jogos. Em uma competiu00e7u00e3o os participantes nu00e3o interagem ou interferem uns com os outros. Um bom exemplo de uma competiu00e7u00e3o u00e9 a patinau00e7u00e3o no gelo. Todo mundo estu00e1 patinando para vencer mas os competidores nu00e3o podem realmente afetar a performance uns dos outros. Bem, a nu00e3o ser naquela vez com a Tonya Harding e a Nancy Kerrigan mas, vocu00ea sabe, esqueu00e7e. Mas Mario Kart, agora isso u00e9 um jogo. Jogadores interagindo continuamente, bloqueando e ultrapassando, e nu00e3o hu00e1 exemplo mais claro de interferu00eancia do que quando vocu00ea estu00e1 em primeiro lugar e algum dos seus amigos estu00e1 no oitavo lugar e ele usa um casco azul e tira vocu00ea da corrida e toma o primeiro lugar.

  Por que vocu00ea sempre faz isso comigo, Katie? Isso nu00e3o u00e9 legal! E aqui hu00e1 algo interessante para se pensar: Vocu00ea nu00e3o tem que estar jogando contra uma pessoa para algo ser um jogo. Aqueles soldados bloqueando o seu caminho em Metal Gear su00e3o inteligu00eancias artificiais ou AI agentes tentando impedir vocu00ea de atingir sua meta. As regras do paciu00eancia podem ser compreendidas como um agente se esforu00e7ando para impedir vocu00ea de completar seu jogo. Entu00e3o jogos tem metas como pontuau00e7u00f5es ou salvar a princesa e nu00f3s atingimos essas metas ao seguir as regras, tipo movendo nossa peu00e7a do jogo em seis casas se nu00f3s tirarmos um seis no dado ou terminando nossa jogada se nu00f3s gastamos todo o nosso mana.

  u00c9 claro que nada disso importa se vocu00ea nu00e3o quiser jogar. Participau00e7u00e3o voluntu00e1ria u00e9 essencial, ou de outra forma isso u00e9 trabalho. Eu tambu00e9m gostaria de discutir o porquu00ea de nu00f3s jogarmos, mas isso u00e9 um pouco difu00edcil. A resposta ru00e1pida u00e9 que: Nu00e3o hu00e1 resposta ru00e1pida. Nu00e3o hu00e1 uma teoria universal unificada de porque nu00f3s jogamos. Nu00e3o hu00e1 uma constituiu00e7u00e3o dos jogos, nu00e3o hu00e1 os dez mandamentos dos jogos. Jogos diferentes atuam de formas diferentes em nossos cu00e9rebros. Jogos como Tetris apelam para o nosso desejo de ordem. Algo como ‘Animal Crossing’ nos coloca no centro de todo um pequeno universo Jogos como ‘World of Warcraft’ ou ‘Destiny’ nos deixam viver uma vida incru00edvel em outro mundo. Jogos como ‘Candy Crush’ nos deixam esmagar doces. Jogamos jogos por diversas razu00f5es. Vamos deixar o mistu00e9rio de porque jogamos por enquanto e falar sobre o que um jogo pode ser e o que um jogo pode fazer. Por exemplo, video games. Jogos eletru00f4nicos modernos podem ter um certo padru00e3o, mas avanu00e7os tecnolu00f3gicos recentes fizeram esses jogos disponu00edveis para uma maior audiu00eancia e eles fizeram as ferramentas para criu00e1-los disponu00edveis para mais pessoas e bem…

  Isso muda o jogo. Entende? Muda o jogo! Entendeu? porque estamos falando de jogos. Uma audiu00eancia maior e um maior nu00famero de criadores significa uma variedade maior de jogos produzidos. Tudo bem, vocu00ea teru00e1 jogos como Call of Duty e NFL que custam milhu00f5es e vendem milhu00f5es de cu00f3pias mas mais gamers e preu00e7os baixos de produu00e7u00e3o e distribuiu00e7u00e3o significam jogos peculiares como Braid ou Super Meat Boy ou Shovel Knight. Jogos que tem relativamente pequenas audiu00eancias podem ser lucrativos e, algumas vezes, esses jogos independentes e peculiares podem ser tu00e3o lucrativos e tu00e3o populares que logo eles iru00e3o atingir uma audiu00eancia mais ampla, tanto quanto os tu00edtulos triplo A.

  E quando eu digo grande audiu00eancia eu quero dizer GRANDE. Nos EUA somente, existem perto de 145 milhu00f5es de jogadores de video game. 37% desses tem mais de 36 anos e 18% tem menos de 18. Isso meio que quebra o estereotipo de gamer nu00e3o? E cada vez mais jogos su00e3o parte do cotidiano dos gamers. De acordo com a academica em video game Jane McGonial, em 2010 o nu00famero mu00e9dio de horas jogadas por jogador nos EUA seru00e1 de 22 por semana. Isso u00e9 como assistir todos os filmes do Harry Potter em ordem, e depois repetir a Camara Secreta toda semana! Isso u00e9 que u00e9 um fan dedicado de Harry Potter. u00c9 claro que estamos gastando muito tempo jogando video games, entu00e3o o que isso estu00e1 fazendo conosco? Agora nu00f3s temos escolas inteiras devotadas a jogos e quase toda universidade grande oferece cursos e diplomas relacionados u00e0 jogos.

  A Universidade de Carolina do Sul, Universidade de Utah, a Universidade de Arte e Design de Savannah, todas renomadas por programas que incluem a arte dos jogos, programau00e7u00e3o e design. A indu00fastria dos jogos gera muito dinheiro. Mais do que o cinema e a televisu00e3o! Existem atu00e9 pessoas que, agora mesmo, no YouTube ganham a vida se filmando jogando video game – isso u00e9 um trabalho! E nu00e3o u00e9 somente sobre aprender a fazer jogos ou ganhar dinheiro com jogos. Mundos multiplayer enormes podem prover insights em outras disciplinas. Sociu00f3logos podem estudar a formau00e7u00e3o de grupos. Economistas podem finalmente ver seus modelos funcionando. E em 2005 World of Warcraft se tornou efetivamente um objeto de estudo de epidemiologistas.

  Vamos u00e0 bolha de pensamento. Em 2005, um praga assolou World of Warcraft. Os desenvolvedores do jogo introduziram uma nova missu00e3o em que os jogadores deveriam matar um chefu00e3o chamado Hakkar o devorador de almas, Deus do sangue para os trolls Gurubashi. u00c9 Gurubashi certo? Que seja. Quando os jogadores atacavam Hakkar, ele invocava uma magia chamada Sangue Corrompido, que sugava os pontos de vida dos jogadores. A magia deveria ser contagiosa mas apenas em uma parte do jogo. Acontece que, acabou que Sangue Corrompido foi quase igual uma patologia do mundo real e saiu da area prevista e se espalhou por todo o mundo do jogo. De acordo com um artigo da Reuters a maioria das cidades foi abandonada pela populau00e7u00e3o enquanto o pu00e2nico se instaurou, os jogadores correram para evacuar as cidades para uma relativa seguranu00e7a no interior, deixando as areas urbanas cheias corpos, as ruas da cidade ficaram, literalmente, brancas com os ossos dos mortos. Esse fato interessou os cientistas. O Jornal de Epidemiologia comparou o Sangue Corrupto u00e0s epidemias reais de SARS e Gripe aviu00e1ria. Especialistas em terrorismo tambu00e9m estudaram esse evento. Eles observaram a decisu00e3o de alguns jogadores de deliberadamente infectar outros jogadores e isso deu alguns insights de como cu00e9lulas terroristas se formam no mundo real.

  Por fim, os desenvolvedores do jogo tiveram que invocar uma opu00e7u00e3o nuclear e reiniciaram o serviu00e7o do jogo para desfazer o estrago feito por Hakkar o devorador de almas, Deus do sangue dos trolls Gurubashi e, aparentemente, bioterrorista. Obrigado bolha de pensamento! Jogos tambu00e9m encontram espau00e7o na vida cotidiana atravu00e9s do ‘gamefication’. Isso vem dos sistemas de premiau00e7u00e3o que alguns jogos usam para premiar jogadores que cumprem objetivos adicionais. Esses sistemas provaram ser muito motivadores, entu00e3o porque nu00e3o tentu00e1-los na vida real? A universidade de Purdue estu00e1 fazendo isso.

  Algumas escolas premiam seus estudantes com distintivos quando eles passam nos exames ou completam trabalhos de casa. ‘Gamification’ tambu00e9m u00e9 usado na malhau00e7u00e3o. Por exemplo alguns aplicativos de ‘fitness’ du00e3o distintivos por caminhadas e ainda nos deixam competir com amigos pela contagem de passos mais alta. Ah, isso me lembra, espera au00ed… Isso conta como passos certo? Estudos acadu00eamicos tambu00e9m vem valor no tempo gasto em jogos. Estudos da China e Austru00e1lia indicam que jogadores de alto nu00edvel tem um aumento mensuru00e1vel nas funu00e7u00f5es cognitivas, percepu00e7u00e3o e coordenau00e7u00e3o motora. Eles descobriram que esses jogadores possuu00edam mais massa cinzenta e mais conectividade em seus cu00e9rebros. Entu00e3o, da pru00f3xima vez que sua mu00e3e disser que vocu00ea estu00e1 jogando muito video game, vocu00ea diz “Ei mu00e3e estou aumentando minha massa cinzenta.” Um hospital na Flu00f3rida estudou cirurgiu00f5es que jogavam video games antes de realizar uma cirurgia e descobriu que os que jogavam por mais de 3 horas por semana cometiam 37% menos erros.

  Eles eram 27% mais ru00e1pidos durante a cirurgia do que aqueles que nu00e3o jogavam. Jogos tambu00e9m tem aplicau00e7u00f5es legais na medicina. Um estudo da Universidade de Oxford indicou que jogar Tetris pode reduzir os efeitos psicolu00f3gicos de trauma e podem oferecer alu00edvio a sintomas de TEPT. Existe um jogo de realidade virtual chamado Snow World, ele u00e9 jogado no Oculus Rift e u00e9 utilizado para tratamento de dor. Vu00edtimas de queimaduras reportaram menos dor durante a remou00e7u00e3o das bandagens enquanto jogavam esse jogo.

  Outro exemplo u00e9 o jogo online Fold it. Nesse jogo centenas de jogadores ajudam mu00e9dicos e computadores a dobrar proteu00ednas e outras estruturas ajudando em suas pesquisas. Em 2011 jogadores ajudaram cientistas a resolver um problema de uma du00e9cada em menos de 10 anos! Esse u00e9 o poder dos games! Entu00e3o o que estamos dizendo u00e9 que jogos podem ser uma foru00e7a positiva no mundo. E u00e9 por isso que nu00f3s iremos passar as pru00f3ximas 20 semanas brincando com essas idu00e9ias. Entu00e3o aperte o Start, arrume o tabuleiro, fau00e7a a mira ou qualquer coisa. Vamos Jogar! Obrigado por assistir. Nos veremos na pru00f3xima semana. Agora, se vocu00ea me der licenu00e7a, eu tenho umas ruas pra atravessar. Crash Course Games u00e9 filmado no Chad and Stacey Emigholz Studio em Indianapolis, Indiana, e u00e9 feito com a ajuda de todas essas pessoas bacanas.

  Se vocu00ea gostaria de manter o Crash Course de grau00e7a para todos para sempre, vocu00ea pode nos apoiar no Patreon, uma plataforma de crowdfunding que permite vocu00ea financiar o conteu00fado que vocu00ea ama. Falando em patreon, gostaru00edamos de agradecer todos os nossos patrocinadores, especificamente nosso consultor de conhecimento Brett Henderson, nosso diretor de aprendizagem Linnea Boyev, e nosso vice presidente Mike Hunt. Obrigado pelo apoio.. “,”sk”:”Ahoj, som Andre Meadows a toto je Crash Course games v tu00fdchto prednu00e1u0161kach sa pozrieme na vu0161etko od staroveku00fdch hier zobrazenu00fdch na stenu00e1ch jasku00fdu0148 stolnu00fdch hier na vzostup arku00e1dovu00fdch zariadenu00ed na domu00e1ce konzoly virtuu00e1lnu realitu RPG hier (hry na hrdinov) …a hej u0161prti, dokonca aj na u0161port vu0161etky hry su00fa si rovnu00e9. Hry su00fa pouu017eu00edvanu00e9 na u0161kolu00e1ch a lieu010dia zdravotnu00e9 problu00e9my, pouu017eu00edvali sa na tru00e9novanie bojovnu00edkov. Niektoru00e9 hry sa hru00e1vaju00fa na medzinu00e1rodnu00fdch turnajoch niektoru00e9 maju00fa dokonca veu013emi reu00e1lny politicku00fd dopad. Su00fa hry ktoru00e9 mu00f4u017eeme hrau0165 osamote SLZIu010cKA A existuju00fa hry, ktoru00e9 hru00e1vaju00fa miliu00f3ny u013eudu00ed pokope niektoru00e9 z nich vytvu00e1raju00fa svety a inu00e9 maju00fa aj vlastnu00e9 ekonomiky. Hranie ovplyvu0148uje miliu00f3ny hru00e1u010dov na celom svete.

  A vytvu00e1ra dopad na populu00e1rnu kultu00faru …a kultu00faru kultu00fary. Mu00e1m pre vu00e1s tou013eko zauju00edmavu00fdch hernu00fdch faktov a pru00edbehov kou013eko mu00e1 poku00e9dex poku00e9monov. Kou013eko je to teraz tu00fdch poku00e9monov? asi osemstopu00e4u0165desiat u010di… Po 151. som skonu010dil. Taku017ee si sadnite, stlau010dte pauzu, alebo zastavte u010dokou013evek u010do pru00e1ve hru00e1te a pripravte sa na multi-pixelovu00fa vu00fdpravu za histu00f3riou hier A nezabudnite! “Je nebezpeu010dnu00e9 u00edsu0165 osamote, zoberte si toto.” (Hlu00e1u0161ka z hry Zelda) (Intro hudba) Predtu00fdm neu017e sa do toho spustu00edme ako zle ulou017eenu00fd TETRAD TETRAZOID TETRAZONE TETRIS-ovu00fd dielik musu00edme sa zorientovau0165.

  Mali by sme si zodpovedau0165 zu00e1kladnu00fa otu00e1zku. u010co je to hra? Slovnu00edk nu00e1m povie: Hra je konu0161trukt, ktoru00fd prostrednu00edctvom su00faboru pravidiel organizuje hranie a obohacuje ho o mou017enosu0165 dosahovau0165 stanovenu00e9 ciele, prekonu00e1vau0165 preku00e1u017eky a/ alebo plniu0165 u00falohy. To je decentnu00e1 definu00edcia, nazval by som hry “zu00e1bavou” Su00fa vu0161ak veu013emi u0161pecificku00fdm druhom “zu00e1bavy” Hernu00fd dizajnu00e9r Chris Crawford vynau0161iel veu013emi dobru00fa hierarchiu na ich zatriedenie. Na zau010diatku Craford charakterizuje aku00fakou013evek interaktu00edvnu zu00e1bavu ako “Vec na hranie” , zahru0148uje to u010dokou013evek s u010du00edm sa u010dlovek doku00e1u017ee zabu00e1vau0165 interagujete Taktieu017e existuju00fa dva typy “vecu00ed na hranie” Tie bez cieu013ea, ako napru00edklad detsku00e1 strunka su00fa: HRAu010cKAMI ale ak to zahu0155u0148a aj dosiahnutie cieu013ea, napru00edklad dostau0165 detsku00fa strunku dole schodmi Crawford to pomenu00fava: Vu00ddZVY Ak sa na splnenu00ed vu00fdzvy s niku00fdm a niu010du00edm neinteraguje pracujete v skutou010dnosti na HLAVOLAME.

  Ale ak sa pri vu00fdzve nachu00e1dza aj u010falu0161ia strana vzniku00e1 KONFLIKT Okej, uu017e sme takmer na konci. Crawfrod u010falej triedi KONFLIKT na Su00dau0164Au017dE a HRY V Su00dau0164Au017dIACH zapojenu00ed navzu00e1jom neinteraguju00fa anezasahuju00fa medzi seba. Dobru00fdm pru00edkladom su00fau0165au017ee je krasokoru010duu013eovanie. Kau017edu00fd koru010duu013euje aby vyhral, ale su00fau0165au017eiaci nemu00f4u017eu navzu00e1jom ovplyvu0148ovau0165 svoje vu00fdkony. No teda okrem toho jednu00e9ho razu keu010f. Tanya Harding a Nancy Kerrigan ale… veu010f viete… vyhu013eadajte si to… Ale taku00fd Mario Kart, to uu017e je poriadna hra! Hru00e1u010di neustu00e1le interaguju00fa, blokuju00fa sa, obiehaju00fa… A neexistuje jasneju0161u00ed pru00edklad zasahovania, ako keu010f ste na prvom mieste a jeden z vau0161ich priateu013eov je na u00f4smom mieste a pouu017eije modru00fd pancier aby nu00e1s odstru00e1nil a zu00edskal prvenstvo. Preu010do to vu017edy urobu00edu0161 Katie, to nie je cool! A tu je zauju00edmavu00e1 myu0161lienka, nemusu00edte v skutou010dnosti hrau0165 proti osobe, aby z toho bola hra. tu00ed vojaci u010do vu00e1m blokuju00fa cestu v hre Metal Gear? To je umelu00e1 inteligencia alebo AI agenti, snau017eiaci sa zastaviu0165 vu00e1s v naplnenu00ed vau0161ich cieu013eov.

  Pravidlu00e1 Solitu00e9ru mu00f4u017eu byu0165 konu0161truovanu00e9 ako agent zabrau0148uju00faci vu00e1m dokonu010diu0165 hru. Taku017ee hry maju00fa ciele, ako zu00edskau0165 body alebo zachru00e1niu0165 princeznu00fa. A my dosahujeme tieto ciele nasledovanu00edm pravidiel. Ako pohnu00fau0165 figu00farkou o u0161esu0165 miest ako hodu00edme na kocke u0161estku. Alebo ukonu010diu0165 svoj u0165ah ak si minieme vu0161etku manu. Samozrejme na tomto vu0161etkom zu00e1leu017eu00ed jedine ak sa chcete zahrau0165. Dobrovonu00e9 zapojenie je esenciu00e1lne. Lebo inak je to… pru00e1ca. Taktieu017e sa chcem dostau0165 k tomu preu010do hru00e1vame hry, ale to uu017e je trochu u0165au017eu0161ie. Skru00e1tenu00e1 odpoveu010f by bola… u017ee neexistuje skru00e1tenu00e1 odpoveu010f.

  Nie je univerzu00e1lna ucelenu00e1 teu00f3ria o tom preu010do sa hru00e1me. Neexistuje u00fastava hrania, u010di desau0165 priku00e1zanu00ed hrania. Rozliu010dnu00e9 hry pu00f4sobia na nu00e1u0161 mozog ru00f4znymi spu00f4sobmi. Hry ako TETRIS apeluju00fa na nau0161u tu00fau017ebu vytvu00e1rau0165 poriadok. Zatiau013eu010do hra ANIMAL CROSSING nu00e1s robu00ed stredom celu00e9ho malu00e9ho vesmu00edru. Hry ako WORLD OF Warcraft alebo DESTINY nu00e1s nechu00e1vaju00fa preu017eu00edvau0165 v pozoruhodnu00fdch svetoch. Hry ako CANDY CRUSH nu00e1m dovou013euju00fa drviu0165 cukru00edky. Hru00e1vame hry pre mnou017estvo rozliu010dnu00fdch du00f4vodov. Opusu0165me teraz zu00e1hadu “preu010do” hru00e1vame hry a pou010fme sa rozpru00e1vau0165 o tom u010do mu00f4u017ee byu0165 hrou a u010do hra doku00e1u017ee. Zoberme si videohry. Modernu00e9 videohry mu00f4u017eu byu0165 trochu stereotypnu00e9. Ale nedu00e1vne technicku00e9 pokroky doku00e1zali hry rozu0161u00edriu0165 medzi u0161iru0161ie publikum. A to zase vynau0161lo u0161iroko dostupnu00e9 nu00e1stroje na vytvu00e1ranie hier.

  A to uu017e teda poriadne obru00e1tilo hru! Chu00e1pete? Akou017ee to otou010dilo hru… lebo sa bavu00edme o hru00e1ch 🙂 Vu00e4u010du0161ie publikum a vu00e4u010du0161ie spektrum tvorcov znamenu00e1 vu00e4u010du0161iu u0161ku00e1lu vyprodukovanu00fdch hier. Samozrejme, dostanete CALL OF DUTY a dou017eivotnu00fa zu00e1sobu NFL hier s rou010dnou licenciou u010do stoja miliu00f3ny a predu00e1vaju00fa miliu00f3ny ku00f3piu00ed. Ale viac hru00e1u010dov, menu0161ie vu00fdrobnu00e9 a distribuu010dnu00e9 nu00e1klady znamenaju00fa viac nepredvu00eddanu00fdch hier ako BRAID alebo SUPER MEAT BOY alebo SHOWEL knight. Hry, ktoru00e9 maju00fa relatu00edvne malu00e9 publikum mu00f4u017eu byu0165 ziskovu00e9 a niekedy su00fa tieto nepredvu00eddateu013enu00e9 indie hry tak ziskovu00e9 a populu00e1rne u017ee u010doskoro zasiahnu u0161iroku00e9 masy takmer ako AAA tituly. A ak hovoru00edm u0161iroku00e9 publikum tak myslu00edm u0161iroku00e9u00e9u00e9u00e9u00e9u00e9 publikum. Iba v Spojenu00fdch u0161tu00e1toch je okolo 145 miliu00f3nov hru00e1u010dov videohier. 37% z tu00fdchto hru00e1u010dov mu00e1 nad 36 rokov a 18% mu00e1 menej ako 18 rokov. Trochu to niu010du00ed hernu00e9 stereotypy u017ee? A u010doraz viac sa hry stu00e1vaju00fa su00fau010dasu0165ou nau0161ich beu017enu00fdch u017eivotov.

  Podu013ea video hernej akademiu010dky Jane McGonigal-ovej Do roku 2010 sa beu017enu00fd hru00e1u010d videohier v USA hral pribliu017ene 22 hodu00edn za tu00fdu017edeu0148. To je ako pozrieu0165 si vu0161etky Harry Potter filmy zaradom a ptom si pozrieu0165 eu0161te raz Tajomnu00fa komnatu. Kau017edu00fd tu00fdu017edeu0148. To je poriadne oddanu00fd fanu00fau0161ik Harryho Pottera. Jednoznau010dne tru00e1vime veu013ea u010dasu hranu00edm videohier. Taku017ee u010do to s nami robu00ed? Teraz uu017e mu00e1me celu00e9 u0161koly zameranu00e9 na hranie a kau017edu00e1 du00f4leu017eitu00e1 univerzita ponu00faka predmety a tituly naviazanu00e9 na hry. Univerzita juu017enej Californie, Univerzity of Utah, Savannah college of art and Design, vu0161etky maju00fa renomovanu00e9 programy hernu00e9ho umenia, programovania a dizajnu. Hernu00fd priemysel zaru00e1ba tou013eko peu0148azu00ed, u017ee je to niekedy viac ako filmy a televu00edzia. Na youtube dokonca uu017e teraz existuju00fa u013eudia, ktoru00ed si na u017eivot zaru00e1baju00fa hranu00edm videohier! Na kameru. To je pru00e1ca! A nie je to len o tom ako hry vytvu00e1rau0165, alebo zaru00e1bau0165 z nich peniaze.

  Masu00edvne multiplayerovu00e9 hernu00e9 svety ponu00fakaju00fa nu00e1hu013eady skrz vednu00e9 odbory. Sociolu00f3govia mu00f4u017eu u0161tudovau0165, ako u013eudia vytvu00e1raju00fa skupiny. Ekonu00f3movia koneu010dne mu00f4u017eu vidieu0165 u010di ich modely funguju00fa. A v roku 2005 sa hra WORLD OF WARCRAFT stala subjektom seriu00f3znej u0161tu00fadie pre epidemiolu00f3gov. Pou010fme sa na to pozrieu0165 do myu0161lienkovej bubliny. V roku 2005 udrel na svet WARCRAFTU mor.

  Hernu00fd vu00fdvoju00e1ri uviedli novu00fa misiu v ktorej vyzu00fdvali hru00e1u010dov, aby porazili bossa s menom Hakkar the Soulfflayer krvavu00fd boh Gurubashi-ku00fdch trollov. Vyslovujem Gurubashi spru00e1vne? Kau017edopu00e1dne. Ak hru00e1u010di napadli Hakkar-a zoslal na nich ku00fazlo zvanu00e9 prekliata krv. u010co vyu010derpalo hru00e1u010dove u017eivoty. Ku00fazlo bolo zamu00fdu0161u013eanu00e9 ako nu00e1kazlivu00e9, ale malo sa u0161u00edriu0165 len v danej u010dasti hry. No, uku00e1zalo sa u017ee prekliata krv bola ako patogu00e9n z reu00e1lneho sveta. Dostala sa von zo zamu00fdu0161u013eanej oblasti a u0161u00edrila sa skrz celu00fdm hernu00fdm svetom. Podu013ea u010dlu00e1nku z Reuters boli hlavnu00e9 mestu00e1 opustenu00e9 obyvateu013emi ako sa vu0161etku00fdch zhostila panika a hru00e1u010di sa evakuovali do relatu00edvneho bezpeu010dia vidieku.

  Ponechu00e1vaju00fac mestsku00e9 u010dasti naplnenu00e9 au017e po okraj mu0155tvolami. A ulice miest doslova naplnenu00e9 kosu0165ami zabitu00fdch. Tu uu017e sa o to zau010dala zauju00edmau0165 veda. u017durnu00e1l Epidemiolu00f3gie prirovnala prekliatu krv k reu00e1lnym prepuknutiam nu00e1kazy SARS a vtu00e1u010dej chru00edpky. Experti na terorizmus taktieu017e u0161tudovali tu00fato udalosu0165. Sku00famali rozhodnutia niektoru00fdch hru00e1u010dov schvu00e1lne nakaziu0165 ostatnu00fdch. To poskytlo nu00e1hu013ead na to ako sa niektoru00e9 teroristicku00e9 bunky formuju00fa v reu00e1lnom svete.

  Nakoniec, hernu00fd vu00fdvoju00e1ri sa museli uchu00fdliu0165 k nukleu00e1rnej mou017enosti. A zresetovali hernu00e9 servery, aby odstru00e1nili pou0161kodenie spu00f4sobenu00e9 Hakkar-om Soulflyer-om. Krvavu00fdm bohom Gurabashi-sku00fdch trollov a podu013ea vu0161etku00e9ho, bioteroristu. u010eakujeme, myu0161lienkovu00e1 bublina. Hry sa do vau0161ich beu017enu00fdch u017eivotov dostu00e1vaju00fa aj pomocou Gamifiku00e1cie. Tu00e1 vznikla zo systu00e9mov Archievement systu00e9mov, ktoru00e9 vyuu017eu00edvali niektoru00e9 videohry na odmenu hru00e1u010dov navyu0161e od beu017enu00fdch hernu00fdch cieu013eov. Tieto systu00e9my sa uku00e1zali ako veu013emi motivau010dnu00e9 taku017ee, preu010do ich nevysku00fau0161au0165 v reu00e1lnom u017eivote? PURDUE ich vyuu017eu00edva. Niektoru00e9 u0161koly odmeu0148uju00fa u017eiakov odznakmi ak prejdu00fa testom alebo si splnia domu00e1ce u00falohy. Gamifiku00e1cia sa tieu017e vyuu017eu00edva vo fitness-e, napru00edklad, niektoru00e9 apliku00e1cie odmeu0148uju00fa odznakmi za prechu00e1dzky, tieu017e nechu00e1vaju00fa uu017eu00edvateu013eov su00fau0165au017eiu0165 s priateu013emi o najvyu0161u0161u00ed pou010det krokov.

  Ah a to mi pripomu00edna, pou010dkajte… Toto sa pou010du00edta ako kroky vu0161ak? Akademicku00e9 u0161tu00fadie taktieu017e potvrdzuju00fa u010das stru00e1venu00fd hranu00edm. u0161tu00fadie z u010cu00edny a Austru00e1lie naznau010duju00fa u017ee expertnu00ed hru00e1u010di videohier maju00fa merateu013enu00fd nu00e1rast v kognitu00edvnych funkciu00e1ch, vnu00edmavosti a motorike. Bolo zistenu00e9, u017ee tu00fdto hru00e1u010di maju00fa zvu00fdu0161enu00e9 mnou017estvo u0161edej ku00f4ry a nu00e1rast v konektivite ich mozgov. Taku017ee nabudu00face keu010f vu00e1m mamka povie, u017ee hru00e1te privea hier odpovedzte jej: Hej mami! Zvyu0161ujem si mnou017estvo u0161edej ku00f4ry! Nemocnica na Floride u0161tudovala chirurgov, u010do hrali videohry predtu00fdm neu017e operovali. a zistila u017ee tu00ed u010do hrali videohry viac ako tri hodiny do tu00fdu017edu0148a robili 37% menej chu00fdb a boli 27% ru00fdchleju0161ie pou010das zu00e1kroku. narozdiel od tu00fdch chirurgov u010do sa nehrali. Hranie mu00e1 tieu017e u00fau017easnu00e9 apliku00e1cie v medicu00edne. u0160tu00fadia Oxfordskej univerzity naznau010dila, u017ee hranie TETRIS-u mu00f4u017ee redukovau0165 nu00e1sledky psychologickej traumy.

  A mu00f4u017ee tieu017e poskytnu00fau0165 odu013eahu010denie z PTSD symptu00f3mov. Existuje taku00e1 hra s virtuu00e1lnou realitou SNOW WORLD hru00e1 sa na OCCULUS RIFT a pouu017eu00edva sa na zmiernenie bolesti Obete popu00e1lenia hlu00e1sili znu00edu017eenie bolesti pou010das snu00edmania a znovuaplikovania obvu00e4zov pokiau013e pou010das procedu00fari hrali tu00fato hru. u010ealu0161u00edm pru00edkladom je online hra FOLD-IT. V tejto hre, tisu00edcky hru00e1u010dov pomu00e1haju00fa doktorom a pou010du00edtau010dom skladau0165 proteu00edny a u010falu0161ie u0161truktu00fary aby pomohli vu00fdvoju liekov. V roku 2011 pomohli hru00e1u010di doktorom vyrieu0161iu0165 deku00e1du trvaju00faci problu00e9m za menej ako desau0165 dnu00ed. Toto je moc hier. To u010do sa tu snau017eu00edm povedau0165 je, u017ee hry mu00f4u017eu byu0165 pozitu00edvnou hybnou silou vo svete. A preto sa spolu budeme najbliu017eu0161u00edch 20 tu00fdu017edu0148ov u010di kou013eko pohru00e1vau0165 s tu00fdmito myu0161lienkami. Taku017ee stlau010dte u0161tart, alebo rozlou017ete u0161achovnicu, u010di postavte loptiu010dku. Alebo u010dokou013evek. Pou010fme hrau0165. u010eakujeme za sledovanie, uvidu00edme sa u010falu0161u00ed tu00fdu017edeu0148. A teraz ma ospravedlu0148te, musu00edm prebehnu00fau0165 skrz niekou013eko ciest.

  (Referencia na hru Crossyroad). “,”zh-TW”:”u563fuff0cu6211u662f Andre Meadowsuff0cu9019u662fu904au6232u5b78u901fu6210u73eduff0cu5728u9019u4e00u7cfbu5217u5f71u7247u4e2d u6211u5011u63a2u7a76u7684u9818u57dfu5f9eu6d1eu58c1u4e0au7684u53e4u4ee3u904au6232u3001u684cu904a u5230u8857u6a5fu3001u5bb6u5eadu904au6a02u5668u548cu865bu64ecu5be6u5883 u5230u89d2u8272u626eu6f14u904au6232u4ee5u53cauff0cu5b85u5b85u5011uff0cu904bu52d5uff01u904au6232u90fdu662fu5e73u7b49u7684uff5e u904au6232u88abu904bu7528u5728u5b78u6821u548cu91abu7642uff0cu88abu7528u5728u8a13u7df4u6230u58ebu7684u4f5cu6230 u67d0u4e9bu904au6232u6709u570bu969bu9326u6a19u8cfduff0cu6709u4e9bu751au81f3u6703u5f71u97ffu653fu6cbbu60c5u52e2 u6709u4e9bu904au6232u53efu4ee5u4e00u500bu4ebau73a9uff08u54edu54eduff09 u6709u4e9bu53efu4ee5u767eu842cu4ebau540cu6642u53c3u8207 u9019u7a2eu904au6232u5275u9020u51fau4e00u500bu4e16u754cu3001u6709u4e9bu751au81f3u767cu5c55u51fau81eau5df1u7684u7d93u6fdf u904au6232u5f71u97ffu4e86u4e16u754cu6578u767eu842cu7684u73a9u5bb6u4e26u5f71u97ffu6d41u884cu6587u5316u4e26u300cu7522u751fu300du6587u5316 u6211u77e5u9053u5f88u591au6709u95dcu904au6232u7684u6709u8da3u77e5u8b58u53efu4ee5u63d0u4f9bu7d66u4f60uff0cu5982u540cu795eu5947u5bf6u8c9du5716u9452u53efu4ee5u63d0u4f9bu4f60u795eu5947u5bf6u8c9du8cc7u8a0a u6240u4ee5u73feu5728u5230u5e95u6709u591au5c11u795eu5947u5bf6u8c9du4e86uff1fu597du50cfu662f850…u6211u53eau53c3u8207u904e151u96bbu7684u6642u4ee3uff08u521du7248uff09 u6240u4ee5u5750u7a69u3001u6309u4e0bu66abu505cu9375uff08u5982u679cu4f60u6b63u5728u6253u4efbu4f55u96fbu52d5uff09u6e96u5099u597du958bu59cbu4e00u5834u6709u95dcu904au6232u53f2u7684u591au50cfu7d20u65c5u7a0bu5427uff01 u8a18u4f4fuff1au4ec0u9ebcu90fdu6c92u5e36u5c31u4e0au8defu662fu5f88u5371u96aau7684uff0cu62ffu8457u5427uff01 u5728u6211u5011u958bu59cbu8b1bu89e3u9019u4e9bu50cfu662fu932fu4f4du7684u4fc4u7f85u65afu65b9u584au7684u77e5u8b58u524d u6211u5011u5fc5u9808u5148u78bau5b9au597du65b9u5411uff0cu6211u5011u5fc5u9808u56deu7b54u4e00u500bu57fau672cu554fu984cuff1au4ec0u9ebcu662fu904au6232uff1f u5b57u5178u6703u544au8a34u4f60uff1au904au6232u662fu4e00u500bu4ee5u4e00u9023u4e32u300cu6700u7d42u76eeu7684u70bau9054u6210u4e00u7cfbu5217u76eeu6a19 u4e26u514bu670du56f0u96e3u4e26u4e14/u6216u8457u9054u6210u76eeu7684u300du7684u898fu5247u5b89u6392u73a9u6a02u884cu70bau800cu6210u7684u7d50u69cb u9019u662fu4e00u500bu5f88u6b63u5f0fu7684u5b9au7fa9uff0cu6211u500bu4ebau6703u7a31u904au6232u70bau300cu5a1bu6a02u300d u4f46u5b83u662fu975eu5e38u7279u6b8au7684u4e00u7a2eu5a1bu6a02 u904au6232u8a2du8a08u5e2bChris Crawford u60f3u51fau4e86u4e00u500bu975eu5e38u9177u7684u968eu5c64u9ad4u7cfbu53efu4ee5u7528u4f86u89e3u91cbu904au6232 u4e00u958bu59cbuff0c Crawfordu5148u8a8du5b9au6240u6709u4e92u52d5u6027u7684u5a1bu6a02u70bau73a9u7269uff08play thinguff09 u4efbu4f55u85c9u7531u4e92u52d5u4f7fu4f60u7522u751fu5a1bu6a02u7684u4e8bu7269u7686u7b97u4e4b u4f46u6709u5169u7a2eu73a9u7269uff1au4f8bu5982u6c92u6709u76eeu6a19u628au73a9u8457u7684u73a9u5177u5f48u7c27u5c31u53eau662fu300cu73a9u5177u300duff08toyuff09 u4f46u5982u679cu6709u300cu76eeu6a19u300du4f8bu5982u8a66u8457u8b93u73a9u5177u5f48u7c27u4e0bu6a13u68afuff0cCrawford u7a31u4e4bu70bau300cu6311u6230u300duff08challenge) u5982u679cu4f60u9032u884cu9019u9805u6311u6230u6642u6c92u6709u4efbu4f55u4ed6u4ebau6216u5176u4ed6u6d3bu52d5u4e3bu9ad4u6d89u5165u5176u4e2duff0cu4f60u5728u9032u884cu7684u53ebu505au300cu89e3u96e3u984cu300duff08working on a puzzleuff09 u4f46u5982u679cu6709u7b2cu4e8cu52e2u529bu4ecbu5165uff0cu4f60u4fbfu662fu5728u9032u884cu300cu885du7a81u300duff08conflictuff09 u597duff0cu6211u5011u5c31u5febu8b1bu5230u904au6232u4e86uff0cCrawfordu53c8u7d30u5206u885du7a81u70bau7af6u8cfduff08competitionuff09u548cu904au6232uff08gameuff09 u7af6u8cfdu4e2du53c3u8207u8005u4e0du6703u8207u5c0du65b9u4e92u52d5u6216u5e72u64feu5c0du65b9 u8209u4e00u500bu7af6u8cfdu7684u4f8bu5b50u5982u82b1u5f0fu6e9cu51b0uff0cu5927u5bb6u90fdu52aau529bu6e9cu8a66u5716u7372u5f97u7b2cu4e00 u4f46u4ed6u5011u4e0du6703u5f71u97ffu5176u4ed6u4ebau7684u8868u6f14 u75fe….u9664u4e86Tonya Harding u548c Nancy Kerriganu5169u4f4du9078u624buff0cu4f60u77e5u9053u7684… u99acu529bu6b50u8cfdu8ecau5247u662fu4e00u500bu904au6232uff0cu73a9u5bb6u6703u4e0du65b7u4e92u76f8u5f71u97ffuff0cu64cbu4f4fu4e26u8d85u8d8au5c0du65b9 u6700u660eu986fu7684u4f8bu5b50u5c31u662fu7576u4f60u8dd1u5728u7b2cu4e00u540du6642u4f60u4f4du65bcu7b2cu516bu540du7684u670bu53cb u5229u7528u85cdu8272u9f9cu6bbcu653bu64cau4f60u4e26u4e00u8e8du800cu904eu3002Katieu70bau4ec0u9ebcu4f60u7e3du662fu9019u6a23u5c0du6211uff01 u9019u4e00u9edeu90fdu4e0du9177uff01u601du8003u4e00u500bu6709u8da3u7684u4e8bu5be6uff1a u4f60u4e0du4e00u5b9au8981u8ddfu300cu4ebau985eu300du73a9u624du53ebu505au904au6232 u5728u300au6f5bu9f8du8adcu5f71u300bu4e2du963bu64cbu4f60u9053u8defu963bu7919u4f60u9054u6210u4efbu52d9u7684u58ebu5175 u5176u5be6u90fdu662fu4ebau5de5u667au6167u6216u7a31uff21uff29 u55aeu4ebau7d19u724cu904au6232u7684u898fu5247u53efu4ee5u88abu4f5cu70bau963bu6b62u4f60u5b8cu6210u904au6232u7684u4e3bu9ad4 u904au6232u6709u8a31u591au76eeu6a19u4f8bu5982u5f97u5206u6216u62efu6551u516cu4e3b u6211u5011u53efu4ee5u85c9u8457u898fu5247u9054u6210u76eeu6a19 u4f8bu5982u7576u4f60u9ab0u5b50u64f2u5230u516du6642u79fbu52d5u4f60u7684u68cbu5b50u516du6b65 u6216u7576u6211u5011u6cd5u529bu503cu7528u5b8cu6642u7d50u675fu81eau5df1u7684u56deu5408u3002u7576u7136u5982u679cu4f60u4e0du60f3u73a9u7684u8a71u9019u4e9bu90fdu6c92u6709u610fu7fa9 u300cu81eau9858u53c3u8207u300du662fu5f88u91cdu8981u7684u5143u7d20uff0cu5426u5247u9019u5c31u662fu300cu5de5u4f5cu300du4e86u3002u6211u5011u4e5fu8981u63a2u7a76u300cu70bau4ec0u9ebcu300du6211u5011u73a9u904au6232 u4f46u9019u7a0du5faeu66f4u56f0u96e3u3002u7c21u55aeu7684u7b54u6848u5c31u662fuff1au6211u5011u6c92u6709u7c21u55aeu7684u7b54u6848 u6211u5011u6c92u6709u653eu8af8u56dbu6d77u7686u6e96u7684u7406u8ad6u89e3u91cbu6211u5011u70bau4ec0u9ebcu73a9u904au6232u3001u6c92u6709u904au6232u7684u61b2u6cd5 u4e5fu6c92u6709u904au6232u5341u8aa1u3002u4e0du540cu7684u904au6232u4e2du6211u5011u7684u5927u8166u4ee5u4e0du540cu65b9u5f0fu6d89u5165u5176u4e2d u4fc4u7f85u65afu65b9u584au9019u985eu7684u904au6232u8a34u8af8u65bcu6211u5011u5275u9020u79e9u5e8fu7684u6e34u671buff0cu52d5u7269u4e4bu68eeu7cfbu5217u904au6232u5247u8b93u6211u5011u6210u70bau4e00u500bu5c0fu5b87u5b99u7684u4e2du5fc3 u9b54u7378u4e16u754cu548cu5929u547du8b93u6211u5011u7f6eu8eabu65bcu53e6u4e00u500bu4e16u754c Candy Crushu5247u8b93u6211u5011u9ad4u9a57u7c89u788eu7cd6u679cu7684u5febu611fuff0cu6211u5011u56e0u70bau5404u7a2eu4e0du540cu7406u7531u800cu73a9u904au6232 u6211u5011u5148u66abu6642u4e0du8655u7406u300cu70bau4ec0u9ebcu300du7684u554fu984c u4e26u4f86u8ac7u8ac7u904au6232u80fdu505au4ec0u9ebcuff0cu8209u96fbu73a9u904au6232u70bau4f8b u7576u4ee3u904au6232u53efu80fdu6709u9edeu516cu5f0fu5316uff0cu4f46u6700u65b0u79d1u6280u7684u9032u6b65 u4f7fu5f97u66f4u5ee3u6cdbu7684u53d7u773eu5f97u4ee5u63a5u89f8u904au6232u4e26u5275u9020 u5de5u5177u4f86u5275u9020u53d7u773eu66f4u5ee3u7684u904au6232uff0cu771fu662fu6539u8b8au904au6232u8005uff08u6539u8b8au898fu5247u8005uff09 u6539u8b8au904au6232u8005uff0cu56e0u70bau6211u5011u8b1bu7684u662fu904au6232uff01u66f4u5ee3u5927u7684u53d7u773eu4ee5u53cau66f4u591au7684u88fdu9020u8005 u4ee3u8868u66f4u591au985eu578bu7684u904au6232u6703u88abu88fdu9020u51fau4f86u3002 u6c7au52ddu6642u523bu7cfbu5217u548cu6bcfu5e74u7372u5f97u6388u6b0au7684u570bu5bb6u7f8eu5f0fu8db3u7403u806fu76dfu904au6232u6ed1u4e0au767eu842cu6210u672cu4e26u8ce3u51fau767eu842cu5957 u7136u800cu66f4u591au7684u73a9u5bb6u66f4u5c11u7684u751fu7522u548cu92b7u552eu6210u672cu4ee3u8868 u53e4u602au7684u904au6232u4f8bu5982u6642u7a7au5e7bu5883u3001u8d85u7d1au8089u98dfu7537u5b69u548cu93dfu5b50u9a0eu58eb u76f8u5c0du5c0fu773eu7684u904au6232u4e5fu53efu4ee5u76c8u5229uff0cu6709u4e9bu53e4u602au7684u7368u7acbu904au6232 u4e0du4f46u53efu4ee5u76c8u5229uff0cu751au81f3u53d7u6b61u8fceu5230u64c1u6709u548c3Au7d1au904au6232u4e00u6a23u591au7684u73a9u5bb6 u800cu7576u6211u8aaau5230u5ee3u5927u7fa4u773euff0cu6211u6307u7684u662fu771fu7684u975eu5e38u5ee3u5927u7684u7fa4u773e u5149u662fu5728u7f8eu570bu5c31u6709u4e00u5104u56dbu5343u4e94u767eu842cu7684u96fbu73a9u73a9u5bb6 u767eu5206u4e4bu4e09u5341u4e03u7684u73a9u5bb6u9ad8u65bcu4e09u5341u516du6b72uff0cu767eu5206u4e4bu5341u516bu7684u73a9u5bb6u4f4eu65bcu5341u516bu6b72 u9019u6253u7834u4e86u904au6232u7684u523bu677fu6620u50cfuff0cu4e0du662fu55ceuff1fu9010u6f38u7684u904au6232u6210u4e86u73a9u5bb6u751fu6d3bu7684u4e00u90e8u5206 u6839u64dau96fbu73a9u5b78u8005Jane McGonigaluff0c2010u7f8eu570bu73a9u5bb6u5e73u5747u4e00u9031u73a922u5c0fu6642u7684u96fbu73a9 u9019u7b49u540cu65bcu6bcfu9031u9023u7e8cu770bu5b8cu4e00u6574u5957u54c8u5229u6ce2u7279u7cfbu5217u96fbu5f71 u7136u5f8cu518du770bu4e00u6b21u6d88u5931u7684u5bc6u5ba4uff01u771fu662fu54c8u6ce2u7684u9435u7c89uff01 u986fu7136u6211u5011u82b1u4e86u5f88u591au7684u6642u9593u5728u73a9u96fbu52d5uff0cu4f46u96fbu52d5u5c0du6211u5011u6709u4ec0u9ebcu5f71u97ffuff1f u6211u5011u73feu5728u6709u81f4u529bu65bcu904au6232u7684u5b78u6821u4ee5u53cau5e7eu4e4eu6bcfu4e00u9593u4e3bu8981u5927u5b78u90fdu6709u63d0u4f9bu904au6232u76f8u95dcu5b78u4f4du7684u79d1u7cfb u5357u52a0u5ddeu5927u5b78u3001u7336u4ed6u5927u5b78u548cu85a9u51e1u7d0du85ddu8853u8a2du8a08u5b78u9662 u90fdu6709u8457u540du7684u904au6232u7f8eu8853u3001u7a0bu5f0fu8a2du8a08u548cu904au6232u8a2du8a08u7b49u5b78u7a0b u904au6232u7522u696du8cfau4e86u8d85u591au9322uff0cu6709u6642u751au81f3u8cfau5f97u6bd4u96fbu8996u548cu96fbu5f71u7522u696du9084u591auff01 u73feu5728u5728Youtubeu4e0au751au81f3u6709u4e9bu4eba u85c9u7531u5be6u6cc1u8f49u64a5u81eau5df1u73a9u96fbu52d5u4ee5u725fu53d6u751fu8a08uff0cu9019u662fu500bu5de5u4f5cuff01u800cu904au6232u7684u50f9u503cu4e0du53eau662f u5b78u6703u88fdu9020u904au6232u548cu5229u7528u904au6232u8cfau9322u3002u5927u578bu591au4ebau904au6232u7684u4e16u754cu53efu4ee5 u63d0u4f9bu8a31u591au9818u57dfu7368u5230u7684u898bu89e3u3002u793eu6703u5b78u5bb6u53efu4ee5u7814u7a76u4ebau5011u5982u4f55u5f62u6210u5718u9ad4 u7d93u6fdfu5b78u5bb6u5f9eu4e2du770bu51fau7d93u6fdfu6a21u5f0fu751fu6548 2005u5e74u9b54u7378u4e16u754cu751au81f3u6210u70bau6d41u884cu75c5u5b78u7684u6b63u7576u7814u7a76u4e3bu984c u8b93u6211u5011u9032u5165u601du60f3u6ce1u6ce1uff1a2005u5e74u4e00u5834u761fu75abu5e2du6372u4e86u9b54u7378u4e16u754cuff0cu904au6232u958bu767cu8005 u5f15u5165u4e86u4e00u500bu65b0u4efbu52d9u8981u6c42u73a9u5bb6u64cau6557u4e00u500bbossu53ebu505au596au9b42u8005u54c8u5361uff08Hakkaruff09 u53e4u5df4u62c9u4ec0u5de8u9b54u5011u7684u8840u795eu3002u53e4u5df4u62c9u4ec0u6c92u5ff5u932fu5427uff1f u7576u73a9u5bb6u5011u653bu64cau54c8u5361u6642uff0cu4ed6u6703u65bdu4e0bu4e00u500bu5492u8a9eu53ebu505au58aeu843du4e4bu8840uff0cu6b64u5492u6703u69a8u4e7eu73a9u5bb6u7684u751fu547du503c u6b64u5492u8a9eu662fu6545u610fu88abu8a2du8a08u6210u6709u50b3u67d3u6027uff0cu4f46u539fu672cu53eau9810u8a08u5728u904au6232u90a3u4e00u500bu526fu672cu50b3u67d3 u7d50u679cu58aeu843du4e4bu8840u5c31u50cfu771fu5be6u4e16u754cu7684u75beu75c5u4e00u6a23uff0cu6d41u51fau4e86u539fu672cu9810u5b9au50b3u64adu7684u5340u57df u4e26u50b3u6563u5230u6574u500bu9b54u7378u4e16u754cuff0cu6839u64dau4e00u7bc7u8defu900fu793eu7684u5831u5c0e u4ebau5011u5728u6050u614cu4e4bu4e0bu7d1bu7d1bu62cbu68c4u4e3bu8981u57ceu5e02u548cu57ceu93ae u4e26u76f8u7e7cu9003u5230u76f8u5c0du5b89u5168u7684u9109u4e0bu5730u5340 u7559u4e0bu57ceu5e02u4e2du6effu5c71u6effu8c37u7684u5c4du9ad4 u8857u9053u5b8cu5168u88abu767du9aa8u6240u6df9u6c92 u9019u5c31u662fu79d1u5b78u5bb6u611fu8208u8da3u7684u5730u65b9uff0cu6d41u884cu75c5u5b78u671fu520au5c07uff33uff21uff32uff33u548cu79bdu6d41u611f u7684u7206u767cu8207u58aeu843du4e4bu8840u6bd4u8f03u5206u6790u3002u6050u6016u4e3bu7fa9u7814u7a76u8005u4e5fu52a0u5165u7814u7a76u9019u500bu4e8bu4ef6 u4ed6u5011u63a2u7a76u73a9u5bb6u6545u610fu50b3u67d3u7d66u4ed6u4ebau7684u884cu70ba u4ee5u63a2u7a76u771fu5be6u4e16u754cu6050u6016u7d44u7e54u7684u904bu4f5cu65b9u5f0f u6700u5f8cu904au6232u958bu767cu8005u53eau597du4f7fu7528u6975u7aefu7684u624bu6bb5 u91cdu8a2du904au6232u53f8u670du5668u597du6536u62feu596au9b42u8005u8840u795eu54c8u5361u7684u6b98u5c40 u5f88u986fu7136u9019u5c31u662fu4e00u7a2eu751fu5316u6050u6016u4e3bu7fa9uff0cu611fu8b1du4f60u601du60f3u6ce1u6ce1 u904au6232u751au81f3u6703u85c9u7531u300cu904au6232u5316u300du6ef2u900fu5230u6211u5011u7684u65e5u5e38u751fu6d3b u9019u7a2eu6a21u5f0fu6e90u81eau65bcu6709u4e9bu96fbu73a9u9664u4e86u6709u904au6232u76eeu7684u4e4bu5916u9084u6703u6709u300cu734eu52f5u7cfbu7d71u300d u7528u4ee5u734eu52f5u73a9u5bb6uff0cu9019u7a2eu734eu52f5u7cfbu7d71u88abu8b49u660eu662fu76f8u7576u597du7684u8a98u56e0 u6240u4ee5u4f55u4e0du8a66u8457u61c9u7528u5728u65e5u5e38u751fu6d3bu5462uff1fu666eu5ea6u5927u5b78u5c31u9019u9ebcu505au4e86uff01 u6709u4e9bu5b78u6821u6703u5728u5b78u751fu901au904eu8003u8a66u6216u5b8cu6210u4f5cu696du6642u9812u767cu734eu7ae0u7d66u4ed6u5011 u904au6232u5316u4e5fu88abu904bu7528u5728u5065u8eabu4e0auff0cu4f8bu5982 u6709u4e9bu5065u8eabu7684uff21uff30uff30u6703u5728u4f60u6709u8d70u8defu6642u9812u767cu734eu7ae0u7d66u4f60uff0cu751au81f3u6703u8b93u4f7fu7528u8005 u8207u670bu53cbu7af6u722du8f03u9ad8u7684u8d70u8defu6b65u6578uff0cu5594uff0cu9019u8b93u6211u60f3u8d77u4f86u4e86uff0cu9019u6a23u61c9u8a72u6703u88abu7b97u9032u53bbuff0cu5c0du5427uff1f u4e00u4e9bu5b78u8853u7814u7a76u4e5fu4f3cu4e4eu80fdu5408u7406u5316u4f60u82b1u6642u9593u73a9u904au6232uff0cu4e2du570bu548cu6fb3u6d32u7684u7814u7a76 u6307u51fau5c08u696du7d1au73a9u5bb6u6709u660eu986fu7684u8a8du77e5u80fdu529bu3001u611fu77e5u80fdu529b u548cu904bu52d5u63a7u5236u80fdu529bu7684u589eu5f37uff0cu9019u4e9bu73a9u5bb6u88abu767cu73fe u4ed6u5011u7684u5927u8166u7070u8ceau589eu52a0uff0cu8166u4e2du7684u9023u7d50u6027u4e5fu589eu52a0u4e86 u6240u4ee5u4e0bu6b21u4f60u5abdu8aaau4f60u73a9u592au591au96fbu52d5u6642uff0cu4f60u53efu4ee5u8aaauff1au300cu6211u6b63u5728u589eu52a0u6211u7684u5927u8166u7070u8ceau300d u4e00u9593u4f5bu7f85u91ccu9054u7684u91abu9662u7814u7a76u4e86u4ed6u5011u6709u5728u624bu8853u524du73a9u96fbu73a9u7684u5916u79d1u91abu751f u767cu73feu90a3u4e9bu4e00u9031u6709u73a9u96fbu73a9u8d85u904eu4e09u5c0fu6642u7684u91abu751f u6bd4u8d77u5176u4ed6u5916u79d1u91abu751fu51fau932fu7387u5c11u4e86u767eu5206u4e4bu4e09u5341u4e03 u57f7u884cu624bu8853u7684u901fu5ea6u4e5fu6bd4u5176u4ed6u4ebau5febu4e86u767eu5206u4e4bu4e8cu5341u4e03 u904au6232u4e5fu88abu61c9u7528u5728u91abu7642u4e0auff0cu4e00u9805u725bu6d25u5927u5b78u7684u7814u7a76u6307u51fau73a9u4fc4u7f85u65afu65b9u584a u53efu4ee5u964du4f4eu7cbeu795eu5275u50b7u7684u5f8cu907au75c7u4e26u7de9u89e3u5275u50b7u5f8cu58d3u529bu75c7u5019u7fa4 u6709u4e00u500bu53ebu505aSnow Worldu7684u865bu64ecu5be6u5883u904au6232 u9019u904au6232u8981u7528 Oculus Riftu986fu793au5668u73a9uff0cu5b83u88abu7528u4f86u9032u884cu75bcu75dbu7ba1u7406 u71d2u50b7u60a3u8005u5728u63dbu7e43u5e36u6642u5982u679cu540cu6642u73a9u9019u500bu904au6232u6703u8868u793au6bd4u8f03u4e0du75db u53e6u4e00u500bu4f8bu5b50u662fu4e00u6b3eu7db2u8defu904au6232u53ebFold Ituff0cu9019u500bu904au6232u865fu62dbu4e0au5343u73a9u5bb6 u5e6bu52a9u91abu751fu548cu96fbu8166u6298u758au86cbu767du548cu5176u4ed6u7d50u69cbu4f86u5e6bu52a9u85e5u7269u7814u7a76 u57282011u5e74u73a9u5bb6u5728u5341u5929u5167u5e6bu52a9u79d1u5b78u5bb6u89e3u6c7au4e86u5341u5e74u89e3u6c7au4e0du4e86u7684u554fu984cu3002u9019u5c31u662fu904au6232u7684u529bu91cfuff01 u6240u4ee5u6211u5011u60f3u8868u9054u7684u662fu904au6232u5c0du9019u500bu4e16u754cu4f86u8aaau53efu4ee5u662fu4e00u80a1u6b63u9762u7684u529bu91cf u9019u5c31u662fu70bau4ec0u9ebcu6211u5011u63a5u4e0bu4f86u7684u4e8cu5341u9031u88e1u597du597du73a9u5473u9019u4e9bu7406u8ad6 u6240u4ee5u6309u4e0bu958bu59cbu9375u3001u64fau597du68cbu76e4u3001u767cu51fau7403u6216u5176u4ed6u6e96u5099u5de5u4f5cu6e96u5099u597duff01u958bu59cbu904au6232u5427uff01u611fu8b1du6536u770b u6211u5011u4e0bu9031u898buff0cu62b1u6b49u5931u966au4e00u4e0bu6211u8981u5728Crossy Roadu88e1u904eu500bu99acu8defu4e86 u904au6232u5b78u901fu6210u73edu7531u5370u7b2cu5b89u7d0du6ce2u91ccu7684Chad and Stacey Emigholz u5de5u4f5cu5ba4u9304u88fd u4e26u7531u8a31u591au5f88u68d2u7684u4ebau4e00u8d77u5e6bu52a9u6211u5011u5b8cu6210uff0cu5982u679cu4f60u60f3u8b93u901fu6210u73ed u7e7cu7e8cu514du8cbbu63d0u4f9bu7d66u5927u5bb6uff0cu4f60u53efu4ee5u85c9u7531u7fa4u773eu52dfu8cc7u5e73u53f0Patreonu652fu6301u6211u5011u7684u7bc0u76ee u8aaau5230Patreonuff0cu6211u5011u8981u8b1du8b1du6211u5011u6240u6709u7684u8d0au52a9u8005 u6211u5011u8981u7279u5225u611fu8b1du6211u5011u7684u77e5u8b58u5927u80a1u6771Brett Henderson u77e5u8b58u4e8cu80a1u6771 Linnea Boyevuff0cu548cu7b2cu4e09u5927u80a1u6771Mike Huntuff0cu611fu8b1du4f60u5011uff01. “}

  As found on Youtube

  Click Here For More Information